NAJNOWSZE
Biblioteka

więcej

Block: Zasada źródła zewnętrznego

Wyobraź sobie, że jesteś przedsiębiorcą planującym założenie nowej firmy. Po zbadaniu rynku decydujesz się na...

Mises: Ludzkie działanie. Jednostka i rynek

Często mówi się metaforycznie o automatycznych, anonimowych siłach uruchamiających "mechanizm" rynku. Kiedy używa się takich...

W obronie wolności

Niełatwo jest się pozbyć tak zarozumiałego intruza jakim jest rząd. Ten znacząco spójny twór nie...

Ludzkie działanie: Standard złota

Metale szlachetne, złoto i srebro, wybrano do roli pieniądza ze względu na ich właściwości mineralogiczne,...

„Negowanie własności prywatnej jest niezgodne z Dekalogiem” – ostatni wywiad z Janem M. Małkiem

14 marca 2023 roku mija pierwsza rocznica śmierci Jana Michała Małka – założyciela Fundacji PAFERE....

Mises: Ludzkie działanie. Propaganda komercyjna

Konsument nie jest istotą wszechwiedzącą. Nie wie, gdzie może kupić po najniższej cenie to, czego...

Mises: Ludzkie działanie. Nierówność zamożności i dochodów

Różnice zamożności i dochodów jednostek to zasadnicza cecha gospodarki rynkowej. Wielu autorów zwracało uwagę na...

Walka o fabrykę gwoździ

Czytając niektórych ekonomistów i słuchając niektórych, a właściwie nie tyle "niektórych", co większości polityków, przypominam...

Kultura życia, kultura rynku

Wielu z tych, którzy opowiadają się za tzw. kulturą życia, wini wolny rynek za to,...

Mises: Ludzkie działanie. Konkurencja

W przyrodzie przeważają konflikty interesów, których nie da się rozwiązać. Środki do życia występują w...

Mit systemu ubezpieczeń zdrowotnych

Mówi się, że 40 milionów Amerykanów nie posiada żadnego ubezpieczenia zdrowotnego. Natomiast ci, którzy je...

Czy FAIR TRADE rzeczywiście zwalcza problem ubóstwa? (fragment książki „Sprawiedliwy handel?”)

Na kartach Biblii i w dziejach Kościoła pojawia się pewien wspólny wątek: troska o biednych....

Amerykańska republika: jak zrealizowaliśmy (i jak kontynuujemy) wspaniały eksperyment

Dobry rząd to mały rząd.... Jeśli pojęcie "mały" rozumieć będziemy właściwie, znaczy to, ni mniej...

Reed: „Mamy prawo do tej usługi”

Kiedy administracja Reagana zaproponowała zniesienie subsydiów dla firmy Amtrak (jej polskim odpowiednikiem jest PKP -...

Weaver: Idee mają konsekwencje

Książka Richarda Weavera to klasyka myśli konserwatywnej. Wydana po raz pierwszy ponad 70 lat temu...

Sirico: Jedyna nadzieja dla obywatelskiej odnowy

W ciągu ostatnich kilku lat wzrosło zainteresowanie rolą jaką prywatna dobroczynność odgrywa w ożywianiu społeczeństwa...

Mises: Ludzkie działanie. Moralne potępienie zysku

Zysk osiąga się przez dostosowanie sposobu spożytkowania ludzkich i materialnych czynników produkcji do zmiany warunków....

Wysłuchaj nas Panie… czyli jak pomagać biednym?

Każdy z uczestników Novus Ordo Missae, czyli Mszy w rycie ukształtowanym po ostatnim soborze w...

Mises: Ludzkie działanie. Wolność

Filozofowie i prawnicy poświęcili wiele energii na próby zdefiniowania pojęcia wolności (freedom) i swobód politycznych...

Trzy najważniejsze lekcje płynące z historii

Rozpocznę od ponadczasowej i wielce prawdziwej uwagi popularnego rzymskiego historyka Tytusa Liwiusza (59 p.n.e. -...

Reed: Czy istnieje niekorzystny bilans handlowy?

Ekonomiści, którzy są zwolennikami gospodarki rynkowej rzadko znajdują dobre słowo dla idei nieżyjącego już Johna...

Sirico: Kapitalizm musi zdobyć moralną przewagę

Wolność ekonomiczna jest ceniona nie dlatego, że jest sprawiedliwsza czy właściwsza od innych rozwiązań, lecz...

Mises: Ludzkie działanie. XXVII. Rząd i rynek

Korupcja. Analiza interwencjonizmu byłaby niekompletna, gdyby pomijała zjawisko korupcji. Właściwie każdy akt ingerencji rządu w...

De Soto: Pieniądz, kredyt bankowy i cykle koniunkturalne (fragment)

Nakładem Instytutu Ludwiga von Misesa ukazała się książka J. H. de Soto, "Pieniądz, kredyt bankowy...

Mises: Demokracja konsumentów

W systemie ekonomii kapitalistycznej środki produkcji znajdują się w posiadaniu jednostek lub zorganizowanych grup ludzi,...

Ludwig von Mises

Jan Michał Małek

ks. Robert A. Sirico

Lawrence W. Reed

Walter Block

Doug Bandow

Hans F. Sennholz

Dwight R. Lee

Tom G. Palmer

Mark Skousen

Donald K. Jonas

William H. Petersen

Burtom Folsom

Alan Levite

James A. Dorn

Brian Boland

Paul A. Cleveland

Albert J. Nock

Michael Novak

Zysk i rynek

Raymond J. Keating

K. L. Billingsley

Donald G. Smith

Donald G. Smith

John C. Goodman

Guy Sorman

James L. Payne

Walter Williams

Ralph Hood

Andrew Bernstein

Gary M. Quinlivan

David N. Laband