Jeden obraz zamiast tysiąca słów

Logo to nieduża grafika, która służy do identyfikacji firmy, organizacji lub marki. Głównym zadaniem logo jest przyciągniecie uwagi i pozostanie w pamięci. Dobrze jest jeśli za pomocą symboli logo potrafi przekazać odbiorcy informacje na temat misji lub priorytetów organizacji.

Największym elementem logo Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego jest napis PAFERE (skrót naszej nazwy).

Symbolizuje on trwały fundament, który, a mamy taką nadzieję, spowoduje zmianę myślenia ludzi w kwestiach ekonomicznych.

Dwie flagi symbolizują kraje wymienione w nazwie naszej fundacji, jednak nie ograniczamy działalności tylko do Polski i Stanów Zjednoczonych.

Staramy się, aby np. wydawane przez nas książki były dostępne także w języku angielskim.

Chcemy nieść nasze przesłanie ludziom na całym Świecie, a wiedzę, z której to przesłanie wynika pozyskujemy od wybitnych myślicieli, bez względu na ich narodowość.

Symbolem tego jest sześciokątna tarcza przedstawiająca sześć zamieszkałych kontynentów naszego globu. Antarktyda, jak na razie, nie leży w kręgu naszego działania.

Naszymi hasłami są: Wolność, Własność i Moralność. Nieskrępowana produkcja i nieskrępowana wymiana owoców ludzkiej pracy prowadzi do rozwoju ekonomicznego, czyli do własności prywatnej, a ta, pozyskana nie w wyniku kradzieży, lecz na wolnym rynku wymusza odpowiedzialność i utrzymywanie wysokich standardów moralnych. Takie jest nasze główne przesłanie.

Rzymska siódemka na dole tarczy to symbol chrześcijańskiego przykazania "Nie kradnij". Jak nietrudno zauważyć jest ona odwrócona "do góry nogami". Chcemy przez to zwrócić uwagę, że kraść można nie tylko w oczywisty sposób ale również i metodami tak pokrętnymi, że nikt nawet nie zdaje sobie sprawy, z tego, że jest okradany, albo, co gorsza, że sam okrada innych.

Na fundamencie umieszczona jest sylwetka człowieka, który trzyma księgę i otwartą dłonią pokazuje kierunek.

Księga to źródło wiedzy, otwarta dłoń to brak agresji, kierunkiem zaś jest wspomniany przed chwilą cel naszej fundacji - zmiana myślenia ludzi w kwestiach ekonomicznych.

To, że dłoń wychodzi poza tarczę symbolizuje naszą nadzieję, że uda nam się to osiągnąć. I że w jakimś stopniu zmienimy myślenie ludzi w odniesieniu do Wolności, Własności, Moralności, Wytwarzania oraz Odpowiedzialności za samych siebie i innych.

Plany są ambitne, dlatego jesteśmy otwarci na współpracę z polskimi i zagranicznymi (zwłaszcza amerykańskimi) organizacjami wolnościowymi.

Sir Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873)

Sylwetka nie jest przypadkowa, to kontur pomnika wybitnego Polaka - Pawła Edmunda Strzeleckiego. Polskiego naukowca i odkrywcy, któremu przyszło działać na obczyźnie.

Strzelecki wskazuje na odkrytą przez siebie najwyższą górę Australii, której nadał imię Tadeusza Kościuszki. Sławny wódz i Strzelecki rozsławili Polskę. Obaj także wyemigrowali w poszukiwaniu wolności.

Na tablicy pamiątkowej na szczycie Góry Kościuszki wyryte są słowa Strzeleckiego: "przyszło mi działać w obcym kraju i na obcej ziemi ale pośród wolnych ludzi, którzy wiedzą czym jest Wolność, którzy doceniają ją i którzy potrafią ją sobie zapewnić".

Jan Michał Małek podczas ceremonii odznaczenia Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za całokształt działalności dla dobra Polonii i Polski (fot. A. Hrechorowicz/KPRP)

Strzelecki to symbol milionów ludzi szukających wolności zagranicą, którzy jednak nie zapominają o swojej ojczyźnie.

Jednym z nich jest Jan Michał Małek (więcej na Wikipedii) - założyciel PAFERE, który z komunistycznej Polski wyemigrował do Francji, a następnie do USA gdzie osiadł na stale. Przez całe swoje życie działał na rzecz Polonii i rodaków w Ojczyźnie. Włączył się w ruch na rzecz „Obalenia Jałty” i w działalność organizacji „Pomost” (pośredniczyła między Polonią, a ruchem "Solidarności")

Fundator PAFERE został odznaczony został przez Prezydenta RP Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski za całokształt działalności dla dobra kraju i Polaków mieszkających w USA.

Sir Paweł Edmund Strzelecki (1797-1873)

Bardzo dociekliwe osoby prawdopodobnie dostrzegą, że sylwetka jest odwrócona. Paweł Edmund Strzelecki na pomniku w australijskim miasteczku Jindabyne wskazuje kierunek prawą ręką, a na naszym logo - lewą.

Zabieg ten zastosowaliśmy celowo - nie ważne są bowiem sztuczne podziały na lewicę i prawicę, najważniejsze jest to jaki udział każdy z nas ma w społeczeństwie.

Nieważne są nasze zapatrywania i to co mówimy, ważne jest natomiast to, ile każdy z nas wnosi do społeczeństwa.

Jako fundacja chcemy zwrócić uwagę na podstawowy podział ludzi na Atlasów i Grabieżców (czytaj więcej), czyli tych, którzy wnoszą coś pozytywnego do życia społecznego i tych, którzy wyłącznie korzystają z owoców cudzej pracy.

Pobierz pełne logo PAFERE - zawierające napis: Wolność, Własność, Moralność. Przyjrzyj się z bliska.

Pobierz uproszczone logo PAFERE, którego zwykle używany na stronach internetowych i w wybranych materiałach.