śp. Jan Michał Małek, Fundator

Jan Kubań, Prezes Zarządu

Piotr Żak, Wiceprezes Zarządu

RADA FUNDACJI

Piotr Andrzejewski, Przewodniczący Rady Fundacji

Tomasz J. Ulatowski, Członek Rady Fundacji

Krzysztof Zawitkowski, Członek Rady Fundacji

Bogdan Markocki, Członek Rady Fundacji

RADA PROGRAMOWA

Michał Wojciechowski, Przewodniczący Rady Programowej

Marcin Janowski, Członek Rady Programowej

HONOROWI DORADCY

Thomas E. Woods, Honorowy Doradca

Alejandro A. Chafuen, Honorowy Doradca

Susan Easton, Honorowy Doradca

Lawrence Reed, Honorowy Doradca

śp. Witold Kwaśnicki, Honorowy Doradca