Głównym celem ideologii lewicowej (marksistowskiej, socjalistycznej, komunistycznej…) jest likwidacja własności prywatnej. Przeciwieństwem tego jest poszanowanie i ochrona tej własności jako naturalnego fundamentu ładu gospodarczego i społecznego. Stad prawdziwa Prawica potępia wszelką kradzież (co stawia ją w pozycji konfliktowej z lewicową polityką państwową ograbiania obywateli wysokimi podatkami i innymi metodami). Z drugiej strony, ponieważ największe religie świata również potępiają kradzież jako grzech, Prawica jest naturalnym sojusznikiem religii, a stąd i właściwym miejscem dla ludzi religijnych pragnących zajmować się polityką są organizacje prawicowe.

— Jan Michał Małek, Fundator PAFERE

Rola przedsiębiorcy

Artykuły

Ludwig von Mises: Front antykapitalistyczny

Od samych początków ruchu socjalistycznego i wysiłków odnowienia polityki interwencyjnej czasów przedkapitalistycznych, zarówno socjalizm, jak i interwencjonizm zostały zdyskredytowane w oczach znawców podstaw ekonomii....

Władza społeczeństwa a władza państwa

Jeśli zajrzymy pod powierzchnię naszych spraw publicznych, możemy dostrzec jeden podstawowy fakt, a mianowicie daleko posuniętą redystrybucję władzy między społeczeństwem i państwem. I ten...

Przyszłość własności prywatnej pod znakiem zapytania?

Prezydent Francji Emanuel Macron zakwestionował właśnie własność prywatną. Już nie właściciel będzie decydował, jak używać tego, co należy do niego, lecz będzie o tym...

Pełne welfare state czyli utopia zrealizowana

Krytykujemy komunizm za utopijność, za doprowadzenie ludzi do nędzy, za ograniczanie wolności jednostkom. Nie krytykujemy komunizmu za jego obietnice, bo uważamy je za niemożliwe...