– Trudno sobie wyobrazić głupszy i bardziej niebezpieczny sposób podejmowania decyzji niż oddanie ich w ręce ludzi, którzy nie ponoszą żadnych konsekwencji swoich błędów.

— Thomas Sowell, profesor ekonomii

Rola przedsiębiorcy

Artykuły

Urzędnik to funkcjonariusz, a nie bliźni

Opublikowany poniżej artykuł powstał w 2016 roku. Jego autorem jest Marek Bernaciak - zmarły niedawno przedsiębiorca, były radny Rady Miejskiej w...

Dlaczego demografia jest ważna?

Na początku powiedzmy co rozumiemy pod pojęciem „demografii”. Demos z greckiego to ludność, grafos to opis i miara, demografia...

Bandow: Czy pomoc zagraniczna pomaga biednym narodom?

Niewiele programów zużyło tak wiele środków, przynosząc jednocześnie marne skutki, jak pomoc zagraniczna. Od II Wojny Światowej same Stany Zjednoczone włożyły więcej niż bilion...

Skąd się bierze socjalizm, czyli wrodzona agresja na „niesprawiedliwość”

Skąd bierze się socjalizm? Pierwsze skojarzenie wskazuje na Karola Marksa (1818-1883). Po chwili refleksji przychodzą nam na myśl wszystkie wcześniejsze zapędy redystrybucyjne....