MagisterPAFERE

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego zaprasza do udziału w VII Edycji Konkursu Magister PAFERE na najlepsze prace magisterskie z dziedziny ekonomii.

“Własność, wolność, przedsiębiorczość – fundamenty rozwoju i dobrobytu”
Temat konkursu

Jakie prace można zgłaszać?

  • Zostały obronione w latach 2016-2019.
  • Przyczyniają się do promowania ekonomii wolnorynkowej, a w szczególności edukacji mającej na celu zrozumienia zależności między etyką a gospodarką.
  • Wskazują pozytywy płynące z poszanowania i ochrony własności prywatnej oraz z wolnorynkowych rozwiązań gospodarczych.
  • Nie były wcześniej publikowane w całości w formie książek, broszur, uniwersyteckich periodyków i w Internecie.

Jak zgłosić swoją pracę?

Na adres konkurs@pafere.org wyślij do 31 grudnia 2019 roku:

  • prace magisterską w formacie PDF
  • wypełniony, podpisany formularz zgłoszeniowy (pobierz tutaj)
  • listę tzw. „core messeges”, czyli najważniejszych tez i „przesłań” pracy magisterskiej
  • kopię (np. w formie skanu) dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra na podstawie zgłoszonej pracy

Zgłaszając swoją pracę akceptujesz warunki regulaminu (pobierz tutaj) oraz zgadzasz się na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu realizacji konkursu.

Kiedy poznam wyniki?

Wyniki konkursu będą znane w kwietniu 2020 roku. Szczegółowy przebieg i zasady konkursu znajdują się w regulaminie (pobierz tutaj)

REGULAMIN

Poznaj szczegółowe zasady konkursu

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY

Wypełnij, podpisz i wyślij

Co można wygrać?

Pobierz plakat

Kto będzie oceniał prace?

Dr Sebastian Musioł

Przewodniczący Jury

Ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Jacek Barcikowski

Członek Jury

Trener i konsultant biznesowy, właściciel Akademii PRAXE.

Dr hab. prof. UJ Dariusz Juruś

Członek Jury

Filozof, Uniwersytet Jagielloński. Zajmuje się filozofią polityki, a głównie libertarianizmem.

Ks. dr Przemysław Król SCJ

Członek Jury

Moderator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT

Red. Stefan Sękowski

Członek Jury

Dziennikarz, zastępca dyrektora “Nowej Konfederacji” i stały współpracownik tygodnika “Do Rzeczy”