Ideałem byłoby formatowanie jednostek od urodzenia poprzez ograniczanie ich wrodzonych zdolności biologicznych.

PAFERE WIDEO

Günther Anders i chyba jego najsłynniejszy cytat z książki «Przestarzałość ludzi», z roku 1956

Anders Günther, ur. jako Günther Siegmund Stern (1902, Wrocław – 1992, Wiedeń) – niemiecki eseista, krytyk sztuki i filozof żydowskiego pochodzenia.

Był synem słynnych psychologów: Williama i Clary Sternów. W 1915 r. rodzina Sternów przeniosła się z Wrocławia do Hamburga. W latach 1929–1937 Anders był pierwszym mężem Hannah Arendt. 

Na początku lat 30. XX wieku, kiedy w Niemczech szalał nazizm bezskutecznie próbował dostać się na uniwersytet i ostatecznie w 1936 r. wyemigrował do Stanów Zjednoczonych i zamieszkał w Nowym Jorku. W 1950 roku powrócił do Europy, a konkretnie do Wiednia. W 1956 roku opublikował swoją chyba najważniejszą książkę „The Obsolescence of Humankind” co przetłumaczono jako „Przestarzałość ludzi” ale można przetłumaczyć jako „Starzenie się ludzkości”.

Ważna część twórczości Gunthera Andersa skupia się na samozagładzie ludzkości. Spowodowane to było rozważaniami autora nad Holokaustem i zagrożeniem nuklearnym. Anders zajmował się również takimi tematami, jak wpływ środków masowego przekazu na naszą emocjonalną i etyczną egzystencję, nielogiczność religii i kwestię bycia myślicielem. Na krótko przed śmiercią, w 1992 roku, otrzymał Nagrodę im. Zygmunta Freuda.

Anders przejawiał pacyfistyczne poglądy. Aktywnie angażował się w ruch przeciwko działaniom wojennym, a także był prekursorem ruchu antyatomowego. W 1982 r. na znak protestu przeciwko wojnie izraelsko-libańskiej wystąpił z wiedeńskiej gminy żydowskiej.

«Aby z wyprzedzeniem stłumić jakikolwiek bunt, nie trzeba być brutalnym.

Metody Hitlera są przestarzałe. Wystarczy stworzyć zbiorowe uwarunkowania tak potężne, że już sama idea buntu nie będzie przychodzić ludziom do głowy.

Cytat z książki Eugeniusza Adamczyka „Mój udział w kontrwywiadzie Armii Krajowej”

Jest wysoce zastanawiające, że w jędrzejowskim powiecie miał miejsce tylko jeden jedyny wypadek stawienia oporu prze Żyda. Otóż podczas usuwania Żydów z getta w Wodzisławiu Żyd, nazwiskiem Zielone Drzewo odmówił opuszczenia swojego domu, zabarykadował się w nim, a potem go podpalił i wraz z całą swoją rodziną zginął w płomieniach.

Ideałem byłoby formatowanie jednostek od urodzenia poprzez ograniczanie ich wrodzonych zdolności biologicznych.

Następnie można by kontynuować warunkowanie poprzez drastyczne ograniczenie edukacji, sprowadzając ją do formy integracji zawodowej.

Jednostka pozbawiona wiedzy ma ograniczony horyzont myślowy, a im bardziej jej myślenie jest ograniczone do kwestii przyziemnych, tym mniej jest w stanie się zbuntować.

Należy sprawić, by dostęp do wiedzy stawał się coraz trudniejszy i coraz bardziej elitarny.

Przepaść między ludźmi a nauką… aby informacje przeznaczone dla ogółu społeczeństwa były wolne od jakichkolwiek treści wywrotowych.

Żadnej filozofii.

Również w tym przypadku należy raczej stosować perswazję niż bezpośrednią przemoc: za pośrednictwem telewizji należy masowo propagować rozrywkę, która zawsze skłania ku emocjonalności lub instynktowi.

Stawimy czoła umysłom ludzkim, tym, co jest próżne i zabawne.

Warto, poprzez nieustanne paplanie i nieustanną muzykę, uniemożliwić ludziom myślenie.

Postawimy seksualność na czele ludzkich zainteresowań. Jako uspokajający środek społeczny, nie istnieje nic lepszego.

Ogólnie rzecz biorąc, zadba się o wyrugowanie powagi istnienia; należy wyśmiewać wszystko, co ma wysoką wartość i utrzymywać stałą apologię beztroski, tak, aby euforia reklam stała się wzorcem ludzkiego szczęścia.

A także wzorcem wolności.

W ten sposób uwarunkowanie samo z siebie wytworzy tego rodzaju scalenie, że jedynym lękiem, który trzeba będzie podtrzymywać, będzie lęk przed wykluczeniem z systemu, a tym samym przed utratą dostępu do warunków niezbędnych do czucia się szczęśliwym.

Człowiek masowy wyprodukowany w ten sposób powinien być traktowany jak to, czym jest: czyli jak cielę i powinien być kontrolowany, tak, jak powinno być kontrolowane stado.

Wszystko, co usypia jego przytomność umysłu jest dobrem społecznym; to, co mogłoby grozić jego przebudzeniem, powinno zostać wyśmiane i stłumione.

Każda doktryna, która rzuca wyzwanie systemowi, powinna być określona jako wywrotowa i terrorystyczna, a ci, którzy ją popierają, mają być traktowani jako wywrotowcy i terroryści».

Link do podcastu „Ideałem byłoby formatowanie ludzi od urodzenia poprzez ograniczanie ich wrodzonych cech biologicznych” https://youtu.be/4BhEyD8GBqY

Wersja francuska: https://monoskop.org/images/a/a5/ANDERS_Gunther_-_1956_-_L%27obsolescence_de_l%27homme_Sur_l%27%C3%A2me_%C3%A0_l%27%C3%A9poque_de_la_deuxi%C3%A8me_r%C3%A9volution_industrielle.pdf

Poprzedni artykułPrzedsiębiorcy są źli, a państwo jest dobre: nowe badanie na temat treści podręczników szkolnych
Następny artykułIII Konferencja Inicjatyw Polonijnych – 28-30 czerwca w Warszawie.
Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego. Instruktor alpinizmu, podróżnik, działacz na rzecz wolności i rozwoju ekonomicznego w duchu wolnorynkowym, a także gorący zwolennik i orędownik demokracji bezpośredniej w stylu szwajcarskim. Autor książki „Fizyka życia”. Z zamiłowania nauczyciel, który chętnie poświęca czas zwłaszcza ludziom młodym, którzy wchodzą na wyboistą drogę prowadzenia własnego biznesu i inwestowania w rozwój osobisty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj