Thomas Jefferson (1743-1826)

Thomas Jefferson
Thomas Jefferson
PAFERE WIDEO

Thomas Jefferson (13.04.1743 – 04.07.1826) amerykański mąż stanu, dyplomata, prawnik, architekt, filozof i ojciec założyciel Stanów Zjednoczonych. Trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych w latach 1801-1809. Za prezydentury Johna Adamsa (w latach 1797-1801) pełnił funkcję drugiego wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, za rządów George’a Washingtona (w latach 1790-1793) był pierwszym sekretarzem stanu USA. Główny autor Deklaracji Niepodległości. Jefferson był zwolennikiem demokracji i republikanizmu oraz zwolennikiem indywidualnych praw ludzi. Był orędownikiem oderwania kolonii Amerykańskich od Królestwa Wielkiej Brytanii i utworzenia nowego narodu. Był autorem wielu kluczowych dokumentów normatywnych zarówno na szczeblu państwowym, jak i narodowym.

W roku 1768, będąc członkiem legislatury Kolonii Wirginia („House of Burgesses”) wystosował projekt ustawy, który zezwalał właścicielom na nadawanie wolności swoim niewolnikom.

Mocno niegłupi człowiek jeśli chodzi o zarządzanie państwem. Oto garść jego przemyśleń na ten temat, sklasyfikowanych względem konkretnych haseł.

Rządzący Governing
Historia nie uczy nas właściwie niczego innego poza tym, na czym polega złe rządzenie. History, in general, only informs us what bad government is.
Demokracja przestanie istnieć, gdy będzie się zabierać się tym, którzy chcą pracować, by dawać tym, którzy nie chcą. Experience hath shown, that even under the best forms of government those entrusted with power have, in time, and by slow operations, perverted it into tyranny.
Najmocniejszym powodem, by utrzymać prawo do posiadania i noszenia broni przez ludzi jest to, że stanowi ono dla nich ostateczny środek do obrony przed tyranią rządu. The strongest reason for the people to retain the right to keep and bear arms is, as a last resort, to protect themselves against tyranny in government.
Mądra i pożyteczna jest władza, która nie dopuszcza, by ludzie czynili sobie nawzajem krzywdy, a jednocześnie nie miesza się do ich pracy i nie zabiera im zarobionego przez nich chleba… Oto na czym polega dobre rządzenie. A wise and frugal government, which shall restrain men from injuring one another, shall leave them otherwise free to regulate their own pursuits of industry and improvement, and shall not take from the mouth of labor the bread it has earned.
Widzę szczęśliwą przyszłość Ameryki pod warunkiem, że obywatelom uda się zapobiec marnowaniu przez rząd ludzkiej pracy, pod pretekstem opieki nad nimi. I predict future happiness for Americans if they can prevent the government from wasting the labors of the people under the pretense of taking care of them.
Wolność jest wtedy gdy rząd boi się ludu, tyrania, gdy lud boi się rządu. When the government fears the people, there is liberty. When the people fear the government, there is tyranny.
DemokracjaDemocracy
Demokracja to nic innego jak rządy motłochu, w których 51 procent ludzi może odebrać prawa pozostałym 49 procentom. Democracy is nothing more than mob rule, where 51% of the people may take away the rights of the other 49%.
Demokracja przestanie istnieć, gdy będzie się zabierać się tym, którzy chcą pracować, by dawać tym, którzy nie chcą. The democracy will cease to exist when you take away from those who are willing to work and give to those who would not.
Przymuszanie ludzi, by swoimi podatkami wspierali rozpowszechnianie poglądów, których nie uznają i które są im wstrętne, jest czymś grzesznym i tyrańskim. To compel a man to furnish contributions of money for the propagation of opinions which he disbelieves is sinful and tyrannical.
Bankierzy Bankers
Jeśli lud Ameryki kiedykolwiek pozwoli prywatnym bankom na kierowanie emisją swojej waluty, najpierw przez inflację, a potem przez deflację, banki i korporacje, które narosną wokół tych banków, pozbawią ludzi całej własności – aż ich dzieci obudzą się bezdomne na kontynencie, który ojcowie zdobyli. Sądzę, że instytucje bankowe są bardziej niebezpieczne dla naszej wolności niż armie w polu. Prawo do emisji pieniądza powinno zostać odebrane bankom i przywrócone obywatelom, do których właściwie należy. If the American people ever allow private banks to control the issue of their currency, first by inflation, then by deflation, the banks and corporations that will grow up around them will deprive the people of all property until their children wake up homeless on the continent their Fathers conquered… I believe that banking institutions are more dangerous to our liberties than standing armies… The issuing power should be taken from the banks and restored to the people, to whom it properly belongs.
WolnośćFreedom
Wolność jako pierwsza wynika z nauki. Freedom, the first-born of science.
Społeczeństwo, które będzie sprzedawać odrobinę wolności za odrobinę bezpieczeństwa, utraci je obie, nie zasługuje bowiem ani na jedno ani na drugie. A society that will trade a little liberty for a little order will lose both, and deserve neither.
Prawo zabraniające noszenia broni, rozbraja tylko tych, którzy ani nie mają w planach, ani nigdy nie zastanawiali się nad popełnianiem jakichkolwiek zbrodni. The laws that forbid the carrying of arms… disarm only those who are neither inclined nor determined to commit crimes.
Wolę niebezpieczną wolność niż bezpieczną niewolę. I prefer dangerous freedom over peaceful slavery.
Który kraj może zachować swoją wolność, jeśli jego przywódcy od czasu do czasu nie dostaną ostrzeżenia, że ludzie zachowują ducha oporu? Niech łapią za broń. Co oznacza kilka ofiar śmiertelnych na przestrzeni wieku czy dwóch? Drzewo wolności musi być od czasu do czasu podlane krwią patriotów i tyranów. Jest to jego naturalny nawóz.
And what country can preserve it’s liberties if their rulers are not warned from time to time that their people preserve the spirit of resistance? Let them take arms. The remedy is to set them right as to facts, pardon and pacify them. What signify a few lives lost in a century or two? The tree of liberty must be refreshed from time to time with the blood of patriots and tyrants. It is it’s natural manure.
Dziennikarze Journalists
Człowiek, który w ogóle nic nie czyta, jest lepiej wykształcony niż ten, który czyta tylko gazety. The man who reads nothing at all is better educated than the man who reads nothing but newspapers.
W gazetach jedynie reklamy zawierają trochę prawdy. Advertisements… contain the only truths to be relied on in a newspaper.
RóżneVarious
Ja jednak uważam ekonomię za jedną z pierwszych i najważniejszych cnót republikańskich, zaś dług publiczny – do największych niebezpieczeństw, których należy się obawiać. I, however, place economy among the first and most important republican virtues, and public debt as the greatest of the dangers to be feared.
Umysł podobnie jak ciało, nabiera siły dzięki ćwiczeniu. Dispositions of the mind, like limbs of the body, acquire strength by exercise.
 Niniejszy artykuł pochodzi z internetowego notatnika Jana Kubania, który jest dostępny pod linkiem: https://www.physicsoflife.pl/blog/blog-pol.html
Prowadzony jest on nieprzerwanie od roku 2008. Na jego łamach można znaleźć wiele ponadczasowych informacji i przypomnieć sobie co mówili i robili politycy oraz rządzący przed laty. 

Poprzedni artykułOto światowej sławy astronom, który okazał się również niezwykle błyskotliwym ekonomistą
Następny artykułNaprawianie świata zacznijmy od siebie samych
Prezes Polsko-Amerykańskiej Fundacji Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego. Instruktor alpinizmu, podróżnik, działacz na rzecz wolności i rozwoju ekonomicznego w duchu wolnorynkowym, a także gorący zwolennik i orędownik demokracji bezpośredniej w stylu szwajcarskim. Autor książki „Fizyka życia”. Z zamiłowania nauczyciel, który chętnie poświęca czas zwłaszcza ludziom młodym, którzy wchodzą na wyboistą drogę prowadzenia własnego biznesu i inwestowania w rozwój osobisty.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj