Znamy finałowe prace VII edycji konkursu Magister PAFERE

Konkurs MAGISTARE PAFERE
PAFERE WIDEO

Rada Konkursu Magister PAFERE wybrała 10 prac magisterskich do finałowego etapu konkursu. Decyzją Rady do finału, w którym Jury wybierze 3 najlepsze i dwie wyróżniające się prace, zakwalifikowały się prace autorów:

Daria Pilarczyk – Transformacja gospodarcza a stabilność makroekonomiczna krajów WNP”(Uniwersytet w Białymstoku)

 • Celem pracy było ukazanie powiązań między postępami w transformacji gospodarczej, a osiąganiem stabilizacji makroekonomicznej w krajach Wspólnoty Niepodległych Państw (WNP)

Dawid Bączyk – Rola marketingu relacyjnego w budowaniu wizerunku marki banku na przykładzie Banku Millennium” (Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu)

Główne tezy pracy:

 • Marketing stanowi jeden z najważniejszych instrumentów, dzięki którym przedsiębiorstwa są w stanie budować przewagę konkurencyjną, uczestnicząc w gospodarce rynkowej.
 • Marketing pozwala na tworzenie wartości dla klienta oraz komunikację rynkową pomiędzy podmiotami rynkowi klient-przedsiębiorstwo.
 • Gospodarka rynkowa tworzy swoistą ,,grę konkurencyjną”, dzięki której klienci mają dostęp do szerokiego wachlarza dóbr i usług, stricte dopasowanych do ich potrzeb (w szczególności w polskim sektorze bankowym).
 • Orientacja marketingowa w gospodarce rynkowej przyczynia się do ciągłego rozwoju dóbr i usług, co pozwala na coraz lepsze zaspokajanie potrzeb klientów.

Dawid Megger „Austrolibertariańska ekonomia dobrobytu i jej aporie” (Uniwersytet w Toruniu)

Główne tezy pracy:

 • Mając na uwadze złożoność procesów społecznych, za właściwą dla badań nad porządkiem ekonomicznym należy uznać analizę praw własności
 • Austriackie przesłanie o wadliwości socjalizmu należy uznać za rozstrzygające
 • Austrolibertariańska teza o braku wymienności między sprawiedliwością a efektywnością ekonomiczną jest sformułowana zbyt mocno.
 • Rozwiązanie austrolibertariańskie, mimo swych błędów, powinno stanowić ważny punkt odniesienia dla debaty o ekonomii dobrobytu rozumianej jako dziedzina namysłu nad tym, w jaki sposób maksymalizować efektywność ekonomiczną w wymiarze społecznym.

Joanna Grynkiewicz „Wpływ fiskalizmu państwa na dobrobyt obywateli i wzrost gospodarczy” (Wyższa Szkoła Ekonomii i Innowacji w Lublinie)

Główne tezy pracy:

 • Nadmierny fiskalizm prowadzi do niskiego wzrostu gospodarczego, niskiego poziomu życia obywateli oraz zastoju w sektorze inwestycji prywatnych.
 • Wysokie obciążenia podatkowe prowadzą nie tylko do upadków przedsiębiorstw, ale skutkują również ogólnym pogorszeniem się sytuacji materialnej reszty społeczeństwa kraju, np. w postaci wzrostu cen.
 • Świadomość Polaków na temat podatków, ekonomii i ogółu gospodarki jest znikoma. Nieświadomy suweren jest bardzo podatny na manipulacje i nie jest w stanie dokonywać racjonalnych, a nawet korzystnych dla samego siebie wyborów.
 • Wolny rynek jest jedyną drogą, która faktycznie sprzyja bogaceniu się społeczeństwa.
 • Paradoksalnie obniżenie podatków do rozsądnego minimum może poprawić sytuację wysokości wpływów budżetowych.

Jowita Grzelak – „Determinanty ryzyka upadłości banków komercyjnych Europy Środkowo-Wschodniej” (Uniwersytet Warszawski)

Główne tezy pracy:

 • Banki komercyjne w warunkach gospodarki wolnorynkowej, w trakcie swej działalności narażone są na wiele różnorodnych czynników ryzyka, które mogą mieć wpływ na ich funkcjonowanie i osiągane wyniki.
 • Kryzys finansowy z roku 2008 ukazał, jak w świetle globalizacji, z perspektywy zjawisk „too big to fail” czy „too interconnected to fail” ważne są kwestie zarządzania bankiem, zarządzania ryzykiem, tworzenia instrumentów finansowych czy regulacji nadzorczych z perspektywy upadku instytucji finansowych.
 • W świetle badania ryzyka upadłości banków komercyjnych, idealną miarą tego ryzyka jest współczynnik adekwatności kapitałowej, jako jedna z najlepszych miar potencjalnego bankructwa banku.
 • Do determinantów ryzyka upadłości banków komercyjnych notowanych na giełdach papierów wartościowych Europy Środkowo-Wschodniej należą: ROA (wskaźnik rentowności aktywów), NPL (wskaźnik kredytów niepracujących), wielkość banku(wartość posiadanych katywów), LtA (wskaźnik udziału udzielonych kredytów w stosunku do utrzymywanych aktywów) oraz stopa wzrostu udzielonych kredytów.
 • Determinanty ryzyka upadłości banków komercyjnych różnią się w zależności, czy bada się wszystkie banki komercyjne Europy Środkowo-Wschodniej w sposób kompleksowy, czy w podziale na banki duże i małe lub w podziale na banki funkcjonujące w krajach Unii Europejskiej lub poza Unią Europejską.

Juliusz Grabowski„Promowane wartości, opinie i przekonania w tekstach utworów wybranych „Młodych Wilków” amerykańskiego rapu, będących głosem pokolenia Y” (Uniwersytet Gdański)

Główne tezy pracy:

 • Współcześni, najbardziej popularni (nośni społecznie) amerykańscy raperzy są piewcami/ambasadorami liberalnych i prokapitalistycznych przekonań i wartości – „To jaką postawę przyjmiesz, taką ujrzysz przyszłość”
 • „odczarowanie” pojęcia mileniallsów ukazanych w amerykańskiej publicystyce jako grupa leniwych, roszczeniowych egoistów i bezuczuciowych materialistów
 • odczarowanie „złego” wpływu technologii na zachowanie osób młodych, zwłaszcza w kontekście aplikacji i portali społecznościowych
 • wskazanie cech socjologicznych amerykańskiego pokolenia Y, będącymi fundamentem ich dobrobytu i rozwoju

Kacper Biedny – „Corporate Governance w spółkach akcyjnych” (Uniwersytet Wrocławski)

Główne tezy pracy:

 • niesprawność polskiego nadzoru finansowego.
 • utrata zaufania do rynku kapitałowego w Polsce, czego skutkiem jest ograniczenie możliwości finansowania przedsiębiorstw na rynku akcji i obligacji.
 • spadek zaufania do instytucji nadzorujących system finansowy.
 • przestrzeganie dobrych praktyk wpływa pozytywnie na rozwój przedsiębiorstw.
 • rozwój nadzoru korporacyjnego jest bardzo ważnym elementem w zarządzaniu przedsiębiorstwem, pokazuje np. jak wynagradzać kadrę zarządzającą, aby ta cały czas była zmotywowana do rozwoju przedsiębiorstwa oraz dbała o interesy właściciel,
 • „corporate governance” jest jednym z elementów, kształtujących wizerunek rynku kapitałowego, a jak wiadomo dobrze rozwinięty rynek kapitałowy to podstawa sukcesu gospodarczego kraju.

Oskar Jażdżyk „Finansowanie rozwoju działalności przedsiębiorstwa na przykładzie projektu pn. „Packhelp” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Główne tezy pracy:

 • Prowadzenie biznesu to świetny sposób na niezależność, budowanie ogólnego dobrobytu oraz pomoc innym poprzez m.in. zaspokajanie ich potrzeb i rozwiązywanie problemów.
 • Prywatni inwestorzy są bardzo cennym źródłem finansowania nowych projektów biznesowych, gdyż prócz pieniędzy przekazują nam swoje doświadczenie, kontakty, know-how i wiele, wiele więcej.
 • My – Polacy, należąc do Unii Europejskiej, mamy ogromne możliwości rozwoju własnej działalności gospodarczej. Mamy szansę otrzymania ponad 27 000 zł bezzwrotnej dotacji z Urzędu Pracy lub m.in. zdobycia niskooprocentowanej pożyczki z BGK na sumę ponad 98 000 zł.
 • Bezzwrotne dotacje z Urzędu Pracy potrafią być niezwykle skutecznym katalizatorem dla nowej działalności gospodarczej.
 • Inkubatory przedsiębiorczości dają nam dziś możliwość założenia biznesu na próbę. Możemy korzystać z ich osobowości prawnej bez obowiązku opłacania ZUS-u.
 • Własność prywatna to podstawowy filar dobrobytu całego społeczeństwa.

Przemysław Brzuszczak – „Społeczna gospodarka rynkowa i dobro wspólne – w poszukiwaniu kontekstu interpretacyjnego. Zarys rekonstrukcji idei na kanwie rozwiązań konstytucyjnych” (Szkoła Główna Handlowa w Warszawie)

 • Praca magisterska miała na celu przedstawienie idei społecznej gospodarki rynkowej w kontekście kategorii dobra wspólnego. Oba te pojęcia jawią się jako nieco zapomniane w dyskursie publicznym na temat spraw społecznych i gospodarczych. Ta wątła obecność tychże wartości w języku, jakim posługują się grona opiniotwórcze, sprawia, że wydają się one na swój sposób „nieme”.

Lidia Świątkowska„Ochrona konsumenta a działania Inspekcji Handlowej” (Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu)

Główne tezy pracy:

 • Gospodarka etyczna jest szansą dla ludzkości. Dzięki takiemu gospodarowaniu, które dba o życie i zdrowie człowieka mamy szansę na prawdziwy rozwój.
 • Innowacje powinny przyczyniać się do zwiększenia dobrostanu człowieka, zwierząt i otaczającej go natury, wspierać nasze środowisko naturalne. Tylko etyczny rozwój może rozwijać edukację, gospodarkę, być prawdziwym motorem rozwoju społeczeństw.
 • Poszanowanie i ochrona własności prywatnej oraz wolnorynkowych rozwiązań gospodarczych są gwarantem sprawiedliwego, odpowiedzialnego i przewidywalnego funkcjonowania państw, społeczeństw. To gwarant ochrony godności jednostki zmierzający do jej dobrobytu rozumianego jako dobrostan.
 • Wolnorynkowe rozwiązania gospodarcze powinny być wolne od manipulacji rynkowych, a te ostatnie powinny być eliminowane z życia, bo tylko rynek pozbawiony manipulacji ma moc by regulować procesy w nim zachodzące.
 • Kluczem do wolnego rynku, wolnego od manipulacji jest etyka i szeroka edukacja w zakresie etyki. Etyka jest gwarancją dobrobytu jednostki i całych społeczeństw i naprawdę się opłaca.

Serdecznie gratulujemy finalistom i wszystkim uczestnikom.

Zwycięskie prace wybierze Jury w składzie:

 • dr Sebastian Musioł (Przewodniczący Jury) – ekonomista, Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • dr hab. Dariusz Juruś – filozof, Uniwersytet Jagielloński
 • ks. dr Przemysław Król SCJ – moderator Duszpasterstwa Przedsiębiorców i Pracodawców TALENT
 • red. Stefan Sękowski – dziennikarz, zastępca dyrektora “Nowej Konfederacji” i stały współpracownik tygodnika “Do Rzeczy”
 • Jacek Barcikowski – trener i konsultant biznesowy, właściciel Akademii PRAXE*

Wyniki konkursu będą znane w marcu.

Poprzedni artykułCzy demokracja może być inna? Nowość w „Bibliotece Rządzących i Rządzonych”
Następny artykułLiżemy bramy przyszłego świata

1 KOMENTARZ

 1. WITAM – a co się stało z PROGRAMEM GOSPODARCZYM 3X1 który do Państwa wysłałem ???

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Proszę wpisać swój komentarz!
Proszę podać swoje imię tutaj