Jan Kubań: Mechanizmy działania gospodarki w Polsce psują się

Pobierz e-booki

“Trudno przebić się do ludzi. Są oni zaprogramowani przez pewne stereotypy, przez media głównego nurtu i nie chcą słuchać tego, o czym my mówimy. A mówimy rzeczy nietrudne. Tłumaczymy to m.in. w wydawanych przez nas książkach, które pisane są prostym, zrozumiałym językiem” – powiedział Jan Kubań, prezes PAFERE w wywiadzie dla Mediów Narodowych, tłumacząc na jakie problemy napotyka Fundacja.

Według Kubania, mechanizmy działania gospodarki w Polsce psują się. Prezes PAFERE nawiązał do ustawy o działalności gospodarczej z końca lat 80-tych ub. wieku, znanej jako “ustawa Wilczka”. Jego zdaniem otworzyła ona wielu ludziom możliwości do swobodnego prowadzenia biznesu. Ustawa ta pozwalała na produkcję wszystkiego, co nie było zakazane. “Wolny rynek rozumiem jako zawieranie transakcji dokonujących się pomiędzy ludźmi kierującymi się wolną wolą” – zauważył Kubań. Względnie dobre – według niego – warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, panujące w Polsce od około 1990 roku, po roku 2000 zaczęły się psuć. Państwo zaczęło zaburzać procesy rynkowe. Powołano Państwową Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), która zaczęła oferować “dofinansowania” dla firm. To wprowadziło na rynku duże zamieszanie, które trwa do dziś.

Wsparcie
Wspomóż PAFERE
Wspomóż PAFERE

“Żeby sytuacja w Polsce zmieniła się na lepsze to państwo musiałoby zaprzestać tych praktyk, które stosuje obecnie. Warunki gospodarowania powinny być równe dla wszystkich, państwo nie powinno promować żadnych firm. Wiele regulacji psujących gospodarkę, głupich regulacji, narzuca nam Unia Europejska. Starajmy się najpierw zmieniać Polskę, gdzie nie jest jeszcze tak tragicznie w porównania z niektórymi krajami UE, a potem starajmy się wpływać na samą Unię” – stwierdził prezes PAFERE.

W rozmowie z dziennikarzem MN, prezes Fundacji PAFERE mówił ponadto m.in. o mechanizmach rządzenia, o rozwiązaniach ustrojowych, które mogłyby uzdrowić życie społeczne w Polsce, a także odpowiadał na pytania widzów.

Zachęcamy do obejrzenia całego wywiadu.

Pobierz e-booki
Pobierz za darmo e-book
Pobierz za darmo e-book

1 KOMENTARZ

 1. Szanowny Panie, przez 25 lat kierowałem zespołem psychologów i psychiatrów, z którymi dokonywano selekcji psychologicznej oficerów do różnych sytuacji zadaniowych, także poza granicami Polski. Proszę skontaktować się ze specjalistami psychometrii, np. w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Wyselekcjonowanych kandydatów poddawano także badaniom testami sytuacyjnymi w warunkach zadaniowych rzeczywistych. TO JEST JEDYNA OBIEKTYWNA METODA DOBORU KANDYDATÓW DAJĄCA WYSOKĄ GWARANCJĘ OPTYMALNEGO DZIAŁANIA.
  CO UCZYNIĆ, ŻEBY STWORZYĆ WARUNKI OBIEKTYWNEGO WYBORU NAJLEPSZYCH KANDYDATÓW DO PARLAMENTU, SENATU, NA MINISTRÓW, WOJEWODÓW, SĘDZIÓW, Profesorów, Dowódców wojskowych, ITD. TAKŻE W SAMORZĄDACH POZWOLIŁOBY UZYSKAĆ WYRAŹNE PRZYSPIESZENIE ROZWOJU POLSKI. DOTYCZY TAKŻE UNII EUROPEJSKIEJ? Ferdynand Barbasiewicz, autor propozycji. Polityka kadrowa KAŻDEGO PAŃSTWA NA ŚWIECIE w odniesieniu do kandydatów na posłów oraz kandydatów na wysokie funkcje kierownicze i przedstawicielskie wymaga koniecznej wstępnej selekcji psychologicznej do sytuacji zadaniowych. Nie powinno się dopuszczać ludzi niekompetentnych, z zaburzeniami osobowości mających ukrytą potrzebę dominowania, robienia zła innym, neurotyków – różnych dewiantów, z zaburzeniami emocjonalnymi dwubiegunowymi, przewlekle chorych, ludzi którzy nie potrafią uczciwie sobie radzić w codziennym życiu. Można dobrać i dostosować narzędzia pomiaru w/w zaburzeń w obiektywnej selekcji psychologicznej kandydatów najbardziej obiektywnie wartościowych. Proponuję opracować swoistą szok listę skwantyfikowanych statystycznie rachunkiem prawdopodobieństwa zalet i wad reonu wyborczego lub problemu krajowego, lokalnego z którego szukamy kandydatów na posła czy w odniesieniu do funkcji ministra, wojewody, prezydenta miasta, starosty lub burmistrza, wójta, dyrektora, prezesa, czy do sytuacji zadaniowych, itp. Zapraszamy np. 30 kandydatów bez względu na orientację polityczną i w ściśle określonym czasie, np. 2-3 godziny dla wszystkich ma zadanie w laptopie ułożyć program działania dla kandydata na posła np. z rejonu Pruszkowa, lub tp. koherentny z właściwym budżetem, który wnosi zarazem realne wartości innowacyjne. Po wyznaczonym czasie psycholog prowadzący badania wyłącza program badania kandydatów i automatycznie wyświetla na laptopie i tablicy ekranu obiektywny wynik badania 0-1. Następnie pięciu kandydatów z najlepszymi wynikami, których poddajemy badaniu testem na styl kierowania. Przecież realizację programu na 4 czy 5 lat będzie wykonywał za pośrednictwem zespołu specjalistów. Trzecie badanie wykonuje się na określenie stanu zdrowia. – nie należy dopuszczać nawet zdolnych kandydatów z wyraźną niewydolnością zdrowotną (mogą pełnić funkcję doradczą). TAKIE WYSELEKCJONOWANIE 3 KANDYDATÓW ZGŁASZAMY NA LISTĘ WYBORCZĄ, Tuż po wyborach wprowadzamy obowiązkowe szkolenie psychologiczne techniki rozwiązywania sporów/konfliktów oraz negocjacji. – Tak jak stosuje się w wielkiej polityce na Uniwersytecie Harvard ale w mniejszym wymiarze programowym. Szanowni Rodacy wyborcy i polityczni decydenci, proponowane wprowadzenie wstępnej selekcji i badań kandydatów przyniesie dla dobra Polski i polityki międzynarodowej same korzyści. To jest bardzo uczciwa droga do przyśpieszonego dobrobytu Polski i Unii Europejskiej także w relacjach międzynarodowych. Taka propozycja w realizacji wyraźnie poprawi dobrobyt i kondycję psychologiczną, zdrowotną i egzystencji społeczeństwa. Tylko tak sprawdzeni kandydaci powinni samodzielnie dysponować wszelkimi decyzjami dla dobra regionu i Polski. Naszym prawem jako SUWERENA jest być reprezentowanym i rządzonym przez najmądrzejszych, najszlachetniejszych reprezentantów na różnych urzędach, przedstawicielskich, administracyjnych centralnych i w samorządach. Z wyrazami szacunku dla obiektywnej mądrości I UCZCIWOŚCI ludzkiej, — Ferdynand Barbasiewicz , autor metody klawiterapii i EDENU XXI WIEKU. Proszę o liczne rozpowszechnianie proponowanej polityki selekcji kadrowej.
  CZYTAJ LICZNE WAŻNIEJSZE PUBLIKACJE NAUKOWE AUTORA DOTYCZĄCE METODY MOLEKULARNEJ BIOCYBERNETYCZNEJ KLAWITERAPII, NIE INWAZYJNA W: polskiej prasie, radio i telewizji wielokrotnie były publikacje, reportaże i filmy, wpisz w Google: Porozmawiajmy TV Barbasiewicz Ferdynand. Wpisz w Google: http://www.instytutklawiterapii.com tam na prawym marginesie jest logo YT 8 minut film, gdzie Prezydium ZG. Polskiego Towarzystwa Lekarskiego wypowiada swoją opinię o monitorowaniu skuteczności metody klawiterapii od lat 80 – tych XX wieku w Klinice Neurologicznej Centralnego Szpitala Klinicznego MSW w Warszawie. Na tej stronie e-mail jest informacja o spotkaniach autorskich nowej edycji książkowj Klawiterapii w 3 tomach z dowodami klinicznymi w czasie 8 godzin, które odbywają się w każdą pierwszą sobotę miesiąca w Centrum Konferencyjnym MAZOWSZE w Otrębusach przy ul Świerkowej 2, gdzie dr Ferdynand Barbasiewicz wskazuje jak dobierać algorytmy biocybernetyczne do diagnoz lekarskich. Po przerwie obiadowej Dr Ferdynand Barbasiewicz dokonuje publicznie diagnozy oglądowej związanej z jego odkryciami klinicznymi w odczytywaniu neuropatii i polineuropatii oraz odczytywania na powierzchni skóry podatności do glejaków neuronów z prostymi liniami przerzutów w najwcześniejszym diagnozowaniu nowotworów złośliwych na poziomie patomorfologicznym. A także jak likwidować neuropatię i podatność do glejaków neuronów bez leków w kilka dni. Więcej informacji z dowodami klinicznymi znajdziesz w języku angielskim w niżej zamieszczonych publikacjach:
  Tygodnik Głos Polski artykuł: KLAWITERAPIA z dnia 11-18 maja 2010 roku (Kanada i USA).
  Read the International Clinical Pathology Journal: ICPJL-02-00041 and ICPJL-02-00042 (June 2016), and ICPJL-16-0P-162, and ICPJL-os-163 (July 2016); ICPJ 16-CON-170; ICPJL-16-CON-171, molecular method in the biocybernetic clavitherapy, non invasive, Ferdynand Barbasiewicz, author.
  Read the manuscript cancer in Current Trends in Biomedical, Engineering & Biosciences(CTBEB), Journal, USA, Ferdynand Barbasiewicz.
  3D Biomaterials Journal. F. Barbasiewicz
  Integrative Clinical Medicine Journal, F. Barbasiewicz
  Prof. Kazuhisa Bessho University Kyoto Library publish, Ferdynand Barbasiewicz
  Kanadyjski Internet Naukowy, publikacje Ferdynand Barbasiewicz
  EC Proteomies and Bioinformatics, Ferdynand Barbasiewicz
  Wpisz w Google: Clavitherapy.
  Microbiology Journal, Microbiology & Infectious Diseases, USA, Ferdynand Barbasiewicz
  International Journal of Medical Science and Clinical invention
  IJMSCI ISSN (Online): 2348-991X : (Print): 2454-9576, IJMSCI Index Copernicus Value for: ( 2016 ) 77.02 (?). – Ferdynand Barbasiewicz.
  LOJ Medical Sciences (LOJMS) USA, Ferdynand Barbasieicz
  Journal of Pathology and Pathogenic Research, Barbasiewicz Ferdynand.
  International Journal of Medical Research and Studies (Int. J. Med. Res. & Std.), Ferdynand Barbasiewicz.
  Fortune Journal,USA,FerdynandBarbasiewicz.
  Peer Reviewed Journal of Forensic & Genetic Sciences(PRJFGS)ISSN26386062,FerdynandBarbasiewicz. We hereby inform you that we have published your article ANN-18-MRW-542 entitled “Molecular Method in the Biocybernetics Clavitherapy, Non Invasive, Neuropathic and Oncology” in Archives in Neurology & Neuroscience. Please acknowledge the following URL to access your article
  https://irispublishers.com/ann/index.php, Lancet Oncology Journal, January 2019, Centrum Klawitearapii.
  Microbiology & Infectious Diseases! – Ferdynand Barbasiewicz.
  http://www.scivisionpub.com/journals/clinical-reviews-cases-home.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here