Jan Michał Małek
przesłanie

więcej

Mises: Demokracja konsumentów

W systemie ekonomii kapitalistycznej środki produkcji znajdują się w posiadaniu jednostek lub zorganizowanych grup ludzi, takich jak korporacje. Właściciele używają tych środków bezpośrednio do...

Inflacja wcześniej czy później wymyka się spod kontroli

Inflacja jest współcześnie definiowana jako wzrost cen. Tymczasem jest to wzrost podaży pieniądza, który następnie prowadzi do wzrostu cen towarów i usług - mówi...

Cytat

Głównym celem ideologii lewicowej (marksistowskiej, socjalistycznej, komunistycznej…) jest likwidacja własności prywatnej. Przeciwieństwem tego jest poszanowanie i ochrona tej własności jako naturalnego fundamentu ładu gospodarczego i społecznego. Stad prawdziwa Prawica potępia wszelką kradzież (co stawia ją w pozycji konfliktowej z lewicową polityką państwową ograbiania obywateli wysokimi podatkami i innymi metodami). Z drugiej strony, ponieważ największe religie świata również potępiają kradzież jako grzech, Prawica jest naturalnym sojusznikiem religii, a stąd i właściwym miejscem dla ludzi religijnych pragnących zajmować się polityką są organizacje prawicowe.

— Jan Michał Małek, Fundator PAFERE

Deklaracja zasad Amerykańskiej Partii Libertariańskiej

My, członkowie Partii Libertariańskiej, kwestionujemy kult wszechmocnego państwa i jednoczymy się w obronie praw jednostki. Uważamy, że każdy ma prawo do sprawowania wyłącznej władzy nad...
Witold Kwaśnicki

Prof. Witold Kwaśnicki – ekonomista, który w ekonomii dostrzegał człowieka

19 lipca odszedł od nas prof. Witold Kwaśnicki. – Był nie tylko wybitnym ekonomistą. Był równocześnie ekonomistą wyjątkowym – napisał na swoim blogu Jan Fijor....

Rola przedsiębiorcy