Książka napisana przez dwójkę młodych ludzi, ciekawych świata, otwartych na wiedzę, analizujących rzeczywistość spojrzeniem nieskażonym medialną propagandą. Anna Balawejder
w żywy sposób pokazuje jak daleko odbiegają wyobrażenia o prowadzeniu biznesu od twardej rzeczywistości. 
Z kolei Krzysztof Dudzic bardzo rzeczowo tłumaczy, dlaczego Szwajcaria jest krajem bogatym. Jego wywód również daleko odbiega od utartych stereotypów na ten temat.