Zdaniem autora system edukacji jest jednym z najważniejszych elementów funkcjonowania społeczeństwa, ponieważ od prawidłowego kształcenia zalezy przyszły kształt krajowej polityki, gospodarki i społeczeństwa. Jeśli na tym etapie najmłodsi obywatele dostaną do ręki skuteczne narzędzia zamiany otaczającej rzeczywistości na lepsze i wykształcą w sobie pozytywne cechy, to będą w stanie uformować doskonalsze otoczenie, stworzyć korzystniejsze warunki życia i efektywniej rozwiązywać trapiące nas problemy.

W pierwszej części książki przedstawiono diagnozę systemu oświaty, zawierającą możliwie najszersze spojrzenie na wiele aspektów związanych z omawianym tematem. W drugim rozdziale podano prawdopodobne przyczyny wystą[pienia zaobreswowanych zajwisk i wyjaśniono mechanizmy ich powstawania. W zakończeniu zawarto wnioski i rekomendacje, możliwe alternatywy i metody osiągnięcia pożądanych celów. Podsumowanie zawiera listę zwięzłych postulatów dla decydentów politycznych i społeczeństwa. Wszystkie idee, obserwacje i wnioski poparto wynikami licznych badań i potwierdzono opiniami ekspertów w dziedzinie edukacji.

Niniejsza publikacja skierowana jest do nowych, młodych, energicznych liderów lokalnych społecznosci, działaczy społecznych, przedsiębiorców, nauczycieli, dziennikarzy, naukowców, wizjonerów, intelektualistów, aspirujących do czegoś więcej niż rola biernego obserwatora na arenie polityczno-gospodarczo-społecznej. przeznaczona jest również dla „zwykłych ludzi”, rodziców, którym zależy na dobrej przyszłości ich dzieci.