“Chrześcijańska Myśl Ekonomiczna przyjmuje za niewzruszalną prawdę niezwykle proste i zrozumiałe dla każdego Boże wytyczne dotyczące warunków dobrego gospodarowania i korzystania z jego owoców przez człowieka. Wytyczne te to: Przykazanie VII, zakazujące zawłaszczania cudzej własności, i Przykazanie X, zakazujące pożądliwości tego, co cudze”.

Jan Michał Małek

Gwarancją ciekawej lektury jest doborowe grono autorów, który przytaczając wybrane fragmenty Biblii i Nowego Testamentu odnoszące się do kwestii ekonomicznych, wyjaśniają jaki ustrój byłby najwłaściwszy dla obywateli.

Podkreślają, że musi on opierać się na poszanowaniu własności prywatnej, a nie rabowaniu obywateli oraz rozdawnictwu cudzej własności.

Z naszej książki dowiesz się m.in:

  1. Działania gospodarcze mają wartość moralną, gdyż służą ludziom, a mianowicie pozwalają zaspokoić ich materialne potrzeby. Przez to są z natury dobre i pożyteczne.
  2. Pismo Święte potępia niepłacenie za pracę.
  3. Pismo Święte potępia wymuszenia i wyzysk podatkowy ze strony władzy czyli grabież korporacyjna.
  4. Gospodarka oparta na własności i pracy jest zdrowa i moralna.
  5. Biblijna dzielna kobieta wzorowo realizuje powołanie przedsiębiorcy: jest pracowita, inteligentna, operatywna, wymagająca, a zarazem ma na względzie Boga, rodzinę i ludzi w potrzebie.
  6. Kto nie stara się być gospodarnym inwestując, obracając kapitałem i pomnażając majątek, ten grzeszy i zostanie surowo ukarany.
  7. W przypowieści o robotnikach w winnicy Jezus popiera swobodę umów.
  8. Federalizm to zasada głosząca, że ustrój polityczny powinien opierać się na dobrowolnej współpracy sił społecznych, które zachowują swoją tożsamość.
  9. Wielkim złem jest odbieranie poszczególnym ludziom i powierzanie społeczności tego, co mogą oni wykonać z własnej inicjatywy i własnymi siłami.
  10. Państwo opiekuńcze powoduje utratę ludzkich energii…

Więcej o książce „Chrześcijańska Myśl Ekonomiczna” w artykule: https://www.pafere.org/2021/04/18/artykuly/nie-jestesmy-skazani-na-trzecia-droge/