Friedric Bastiat - mistrz reductio ad absurdum

Frédéric Bastiat (1801-1850) to postać, której należy się poczesne miejsce w kronikach ekonomii politycznej. Bastiat, członek The French Liberal, zwolennik leseferyzmu, szkoły ekonomistów, do której... Więcej »

O referendum konstytucyjnym. Dlaczego potrzebujemy nowej ustawy zasadniczej?

Przedstawiam swój głos w sprawie zmiany konstytucji i w sprawie referendum konstytucyjnego. Nie będą to żadne prawdy objawione prawnika-konstytucjonalisty tylko zdanie przedsiębiorcy, osoby myślącej zdroworozsądkowo... Więcej »

Wojna przeciw bogactwu

Jedną z mało zbadanych tajemnic historii jest wrogość społeczeństwa do swych największych dobroczyńców, do producentów bogactwa. Na każdym kontynencie i w każdej epoce ludzie, którzy górowali nad innymi... Więcej »

Jak długą żyją imperia i dlaczego upadają

O historii mówi się często, że jest nauczycielką życia. Ale jest również powiedzenie, że historia uczy, że jeszcze nikogo niczego nie nauczyła. Zapewne tej drugiej maksymy trzymają się ci wszyscy, którzy... Więcej »

Jak pokonać marksizm?

Dobra zmiana dla Polski powinna przede wszystkim oznaczać całkowite wyrugowanie z mentalności naszego narodu wciąż obfitych złogów marksizmu. Więcej »

Jednym z największych błędów jest sądzenie programów politycznych i rządowych na podstawie ich zamiarów, a nie rezultatów
Milton Friedman

Andrzej Barański: "Przejście w kierunku wolnego i prosperującego społeczeństwa z perspektywy przedsiębiorcy"

Zapraszamy do obejrzenia kolejnej części konferencji pt. „Budowanie społeczeństwa komercyjnego. Kultura a droga do zamożności", zorganizowanej przez Acton Institute i Fundację PAFERE, która odbyła się 19 maja 2010 roku w Krakowie. Prezentujemy wykład pt. "Przejście w kierunku wolnego i prosperującego społeczeństwa z perspektywy przedsiębiorcy", wygłoszony przez Andrzeja Barańskiego, prezesa firmy Herbewo, członka Rady Programowej Fundacji PAFERE oraz współzałożyciela Krakowskiego Towarzystwa Przemysłowego.