O. Jacek Gniadek: Demokracja konsumentów

Rafał A. Ziemkiewicz zaproponował kilka dni temu na swoim facebooku konsumencki bojkot produktów jubilerskiej firmy KRUK. Sponsorowanie konkursu, w którym wygrywa ktoś tylko dlatego, że dokonuje aborcji,... Więcej »

O „Dziejach kapitalizmu”

Historia finansów i kapitalizmu to tematyka, po którą rodzimi autorzy sięgają rzadko, w wyniku czego polski czytelnik zapoznaje się najczęściej z narracją stworzoną w krajach anglosaskich, która jest... Więcej »

O. Jacek Gniadek: Wielka cena

W ubiegłym tygodniu pojechałem wygłosić rekolekcje wielkopostne do Jasienia Brzeskiego. Po raz pierwszy w życiu miałem okazje mówić kazanie pasyjne z ambonki umieszczonej na podwyższeniu po lewej stronie... Więcej »

Prawica, lewica, a siódme „nie kradnij”

Jaką część swych dochodów każdy zdolny do pracy winien wpłacać na cele charytatywne i na utrzymanie tych, którzy w danej miejscowości się realizacji tych celi poświęcają? Więcej »

Nauki Jezusa w odniesieniu do gospodarki i niektórych spraw społecznych

Rozwój nauki jaką jest ekonomia przypisuje się wielkim myślicielom zajmującym się ludzką działalnością materialną, która z natury rzeczy nakierowana jest na poprawę człowieczego bytu. Więcej »

Na początku XX wieku rząd na każdym szczeblu władzy w Ameryce zabierał 5% dochodu osobistego. Sto lat później zabiera ponad 40% czyli 8 razy więcej
Lawrence W. Reed
Program 

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego, będąc niezależną, pozarządową organizacją, zajmuje się wolnorynkową edukacją ekonomiczną, promocją wolności gospodarczej i wolnego handlu jako najskuteczniejszego a zarazem najsprawiedliwszego systemu powodującego podnoszenie zamożności ludzi i narodów, związkami etyki z ekonomią, a także rozwojem nauk ekonomicznych. Założona przez Jana Michała Małka w roku 2007, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278610. Wcześniej Fundacja działała jako oddział amerykańskiej Fundacji PAFERE Pro Publico Bono, założonej w 2000 roku w Kalifornii.
 
  
Edukacja
 
Z inicjatywy Fundacji opublikowano ponad 20 książek zaliczanych do absolutnej klasyki ekonomii wolnorynkowej i setki artykułów edukacyjnych. Fundacja jest otwarta na współpracę ze wszystkimi osobami i organizacjami działającymi na polu upowszechniania wartości, w celu których została powołana.
 
  
Formy działania
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
* organizację prelekcji, konferencji, seminariów i dyskusji publicznych;
* prowadzenie badań nad bieżącymi problemami ekonomicznymi i gospodarczymi oraz przedstawianie ich rozwiązań;
* sponsorowanie publikacji książek, artykułów, esejów i innych form literackich dotyczących rozmaitych aspektów ludzkiej wolności;
* sponsorowanie i przeprowadzanie ankiet i konkursów (m.in. Magister PAFERE i konkurs filmowy „Nie kradnij”);
* zapoznawanie Polaków z najnowszą myślą wolnorynkowej ekonomii przez zapraszanie do kraju wybitnych naukowców i praktyków wolnego rynku;
* podejmowanie współpracy z innymi fundacjami, instytucjami i organizacjami o celach podobnych do celów Fundacji;
* współpracę z władzami lokalnymi w dziele realizacji celów Fundacji;
* prowadzenie i sponsorowanie serwisów internetowych;
* obecność na portalach społecznościowych (Twitter, Facebook) oraz na kanale YouTube;
* wydawanie własnego kwartalnika „IDEE”
* organizowanie obozów Liberty Camp dla młodzieży będących połączeniem nauki j. angielskiego z poznawaniem podstaw ekonomii wolnorynkowej i przedsiębiorczości.
* organizowanie corocznych dwudniowych zjazdów środowisk wolnorynkowych PAFERE LIBERTY WEEKEND
 
Naszą bieżącą działalność można śledzić poprzez portal:
www.pafere.org
www.sklep.pafere.org

 
 
 
Fundacja PAFERE, w przeciwieństwie do innych podobnych organizacji działających w Polsce, utrzymuje się wyłącznie ze środków prywatnych i ma statutowy zakaz korzystania ze środków publicznych zabranych pod przymusem podatnikom. Dlatego liczymy na Państwa dobrowolne wsparcie naszych inicjatyw.
Wesprzyj naszą działalność
wpłacając darowiznę na konto bankowe:
Volkswagen Bank Direct
PL 3321 3000 0420 0104 0942 1500 01
 
Kontakt z Fundacją:
Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego 
ul. Mickiewicza 16/12A, 01-517 Warszawa
www.pafere.org; pafere@pafere.org
tel: +48 22 633 52 30

Dane księgowe:

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
ul. Mickiewicza 16/12A, 01-517 Warszawa
NIP: 522 288 82 24
REGON: 140979811
KRS: 0000278610