Manifest Socjalistyczny

Prezes Jarosław Kaczyński w wykładzie wygłoszonym w Wyższej Szkole Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu przedstawił swoje poglądy na państwo, własność i rynek, które w największym skrócie można określić... Więcej »

Inflacja - komu służy, komu szkodzi?

Po dwuletniej deflacji, w grudniu ubiegłego roku powróciła inflacja. W połowie lutego osiągnęła wskaźnik 1,8% w skali roku. Oznacza to, że dziś potrzebujemy więcej pieniędzy na zakup tych samych towarów,... Więcej »

Ludzkie działanie: Moralne potępienie zysku

Zysk osiąga się przez dostosowanie sposobu spożytkowania ludzkich i materialnych czynników produkcji do zmiany warunków. Zyski wytwarzają ci, którzy odnoszą korzyści z tego dostosowania i zabiegają o... Więcej »

Prawica, lewica, a siódme „nie kradnij”

Jaką część swych dochodów każdy zdolny do pracy winien wpłacać na cele charytatywne i na utrzymanie tych, którzy w danej miejscowości się realizacji tych celi poświęcają? Więcej »

Nauki Jezusa w odniesieniu do gospodarki i niektórych spraw społecznych

Rozwój nauki jaką jest ekonomia przypisuje się wielkim myślicielom zajmującym się ludzką działalnością materialną, która z natury rzeczy nakierowana jest na poprawę człowieczego bytu. Więcej »

Rząd to w najlepszym wypadku jedynie zło konieczne, w najgorszym - zło nie do zniesienia
Albert J. Nock
Program 

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego, będąc niezależną, pozarządową organizacją, zajmuje się wolnorynkową edukacją ekonomiczną, promocją wolności gospodarczej i wolnego handlu jako najskuteczniejszego a zarazem najsprawiedliwszego systemu powodującego podnoszenie zamożności ludzi i narodów, związkami etyki z ekonomią, a także rozwojem nauk ekonomicznych. Założona przez Jana Michała Małka w roku 2007, została wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000278610. Wcześniej Fundacja działała jako oddział amerykańskiej Fundacji PAFERE Pro Publico Bono, założonej w 2000 roku w Kalifornii.
 
  
Edukacja
 
Z inicjatywy Fundacji opublikowano ponad 20 książek zaliczanych do absolutnej klasyki ekonomii wolnorynkowej i setki artykułów edukacyjnych. Fundacja jest otwarta na współpracę ze wszystkimi osobami i organizacjami działającymi na polu upowszechniania wartości, w celu których została powołana.
 
  
Formy działania
 
Fundacja realizuje swoje cele poprzez:
* organizację prelekcji, konferencji, seminariów i dyskusji publicznych;
* prowadzenie badań nad bieżącymi problemami ekonomicznymi i gospodarczymi oraz przedstawianie ich rozwiązań;
* sponsorowanie publikacji książek, artykułów, esejów i innych form literackich dotyczących rozmaitych aspektów ludzkiej wolności;
* sponsorowanie i przeprowadzanie ankiet i konkursów (m.in. Magister PAFERE i konkurs filmowy „Nie kradnij”);
* zapoznawanie Polaków z najnowszą myślą wolnorynkowej ekonomii przez zapraszanie do kraju wybitnych naukowców i praktyków wolnego rynku;
* podejmowanie współpracy z innymi fundacjami, instytucjami i organizacjami o celach podobnych do celów Fundacji;
* współpracę z władzami lokalnymi w dziele realizacji celów Fundacji;
* prowadzenie i sponsorowanie serwisów internetowych;
* obecność na portalach społecznościowych (Twitter, Facebook) oraz na kanale YouTube;
* wydawanie własnego kwartalnika „IDEE”
* organizowanie obozów Liberty Camp dla młodzieży będących połączeniem nauki j. angielskiego z poznawaniem podstaw ekonomii wolnorynkowej i przedsiębiorczości.
* organizowanie corocznych dwudniowych zjazdów środowisk wolnorynkowych PAFERE LIBERTY WEEKEND
 
Naszą bieżącą działalność można śledzić poprzez portal:
www.pafere.org
www.sklep.pafere.org

 
 
 
Fundacja PAFERE, w przeciwieństwie do innych podobnych organizacji działających w Polsce, utrzymuje się wyłącznie ze środków prywatnych i ma statutowy zakaz korzystania ze środków publicznych zabranych pod przymusem podatnikom. Dlatego liczymy na Państwa dobrowolne wsparcie naszych inicjatyw.
Wesprzyj naszą działalność
wpłacając darowiznę na konto bankowe:
Volkswagen Bank Direct
PL 3321 3000 0420 0104 0942 1500 01
 
Kontakt z Fundacją:
Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego 
ul. Mickiewicza 16/12A, 01-517 Warszawa
www.pafere.org; pafere@pafere.org
tel: +48 22 633 52 30

Dane księgowe:

Polsko-Amerykańska Fundacja Edukacji i Rozwoju Ekonomicznego
ul. Mickiewicza 16/12A, 01-517 Warszawa
NIP: 522 288 82 24
REGON: 140979811
KRS: 0000278610