Wystąpienie Stanisława Michalkiewicza z okazji otrzymania nagrody im. Fryderyka Bastiata

26 listopada 2016 roku, Stanisław Michalkiewicz - publicysta, prawnik, członek Rady PAFERE, otrzymał nagrodę im. Fryderyka Bastiata. Uroczystość miała miejsce podczas odbywającego się w sejmie Forum Organizacji... Więcej »

Chrześcijańska wolność gospodarcza

Etyka jest nieodłącznym kryterium działalności gospodarczej W działalności gospodarczej wolność pojedynczego człowieka motywowana zakresem jego woli, możliwości i zewnętrznych uwarunkowań realizuje... Więcej »

Prawica, lewica, a siódme „nie kradnij”

Jaką część swych dochodów każdy zdolny do pracy winien wpłacać na cele charytatywne i na utrzymanie tych, którzy w danej miejscowości się realizacji tych celi poświęcają? Więcej »

Nauki Jezusa w odniesieniu do gospodarki i niektórych spraw społecznych

Rozwój nauki jaką jest ekonomia przypisuje się wielkim myślicielom zajmującym się ludzką działalnością materialną, która z natury rzeczy nakierowana jest na poprawę człowieczego bytu. Więcej »

Najgorszą społecznie ze wszystkich kradzieży jest kradzież czasu, gdyż demoralizuje okradzionego.(...) Im więcej urzędów, tym więcej czasu się marnuje; im liczniejsi są w jakimś urzędzie urzędnicy, tym wymyślniejsze formy przybiera rabunek czasu
Feliks Koneczny
            
      

   


            

     
            

 
                  

         

Image Map