O referendum konstytucyjnym. Dlaczego potrzebujemy nowej ustawy zasadniczej?

Przedstawiam swój głos w sprawie zmiany konstytucji i w sprawie referendum konstytucyjnego. Nie będą to żadne prawdy objawione prawnika-konstytucjonalisty tylko zdanie przedsiębiorcy, osoby myślącej zdroworozsądkowo... Więcej »

Wojna przeciw bogactwu

Jedną z mało zbadanych tajemnic historii jest wrogość społeczeństwa do swych największych dobroczyńców, do producentów bogactwa. Na każdym kontynencie i w każdej epoce ludzie, którzy górowali nad innymi... Więcej »

Jak długą żyją imperia i dlaczego upadają

O historii mówi się często, że jest nauczycielką życia. Ale jest również powiedzenie, że historia uczy, że jeszcze nikogo niczego nie nauczyła. Zapewne tej drugiej maksymy trzymają się ci wszyscy, którzy... Więcej »

Jednostka a społeczeństwo

Niedawno temu pewien mój przyjaciel, który z natury jest filozofem, podzielił się ze mną swoją refleksją: "Historia Stanów to historia walki między jednostką a całym społeczeństwem". Kilka dni... Więcej »

Jak pokonać marksizm?

Dobra zmiana dla Polski powinna przede wszystkim oznaczać całkowite wyrugowanie z mentalności naszego narodu wciąż obfitych złogów marksizmu. Więcej »

Jednym z największych błędów jest sądzenie programów politycznych i rządowych na podstawie ich zamiarów, a nie rezultatów
Milton Friedman

Drogą prawdy do dobrobytu!

W kraju, w którym stosowana jest polityka gospodarcza oparta na kradzieży i łamaniu praw naturalnych ekonomii zawsze panować będzie bieda. Warunkiem osiągania ogólnego dobrobytu jest rozpowszechniona znajomość podstawowych prawd o ekonomii i stosowanie się do nich.

Warto więc odnotować, iż, w związku z powyższym, fundacja amerykańska "Polish-American Foundation for Economic Research and Education Pro Publico Bono" (P. O. Box 1475, Torrance, California 90505) promuje i sponsoruje wśród Polonii i w Polsce działalność edukacyjną w oparciu o nauczanie polsko-amerykańskiej szkoły myśli ekonomicznej głoszącej, że:

 

"Podstawowe zjawiska i prawa występujące w ekonomii są funkcją i wynikiem działalności człowieka, motywowanej zgodnymi z jego naturą dążeniami. Zrozumienie charakterystycznych naturalnych cech człowieka wyznaczających ową działalność pozwala na zrozumienie podstawowych praw naturalnych ekonomii. Stosowanie się do tych praw naturalnego porządku rzeczy przez władze i obywateli, oraz bezpieczeństwo swobodnego działania wspomnianych praw, są warunkiem dobrej gospodarki i osiągania dobrobytu, a wchodzenie z nimi w konflikt przyczynia się do biedy i ludzkiej niedoli. W szczególności, należy wziąć pod uwagę i pamiętać, że:

 

Człowiek jest istotą twórczą, społeczną i racjonalną:

1) Praca i inna ludzka działalność twórcza, które są źródłem bogactwa, są zgodne z twórczą naturą człowieka. Ten kto ogranicza lub w inny sposób przeszkadza ludziom w działalności wytwarzania dóbr, czy ich za to karze, to pośrednio pozbawia ich części dóbr, hamuje rozwój gospodarczy, przyczynia się do bezrobocia i ludzkiej niedoli. (Przykładem takich ograniczeń, bywają różne przepisy biurokratyczne, niesprawiedliwe podatki, restrykcyjne kodeksy pracy, wymagania licencji, koncesji czy innych zezwoleń).

 

2) Jako istota społeczna człowiek wymienia dobra (takie jak myśli, towary, prace, pieniądze) z innymi ludźmi. Ten kto ogranicza lub w inny sposób przeszkadza w tej wymianie, która jest źródłem bogactwa, czy za nią karze, jest powodem strat dla ludzi i szkodzi gospodarce (Tego rodzaju przeszkodami są, między innymi różne cła, akcyzy, utrudnienia komunikacyjne, a karami - niesprawiedliwe podatki).

3) Człowiek dąży do oszczędzania dostępnych mu środków, ze względu na ich ograniczoność w naturze. Stąd wynika prawo podaży i popytu. Również powodującym cudze straty i szkodnikiem gospodarczym jest ten, kto uniemożliwia lub ogranicza ludziom oszczędne gospodarowanie ich własnością poprzez ograniczanie lub pozbawianie ich możliwości korzystania z tego prawa (Typowym tego przykładem jest narzucanie ludziom maksymalnej czy minimalnej wysokości cen, zarobków, czy czynszów).

4) Najważniejszym imperatywem gospodarczym jest przykazanie "Nie Kradnij!" Kradzież w szeroko pojętym rozumieniu tego słowa jest tym bardziej szkodliwa dla gospodarki im powszechniejszym jest zjawiskiem. (Przykładem tego są niesprawiedliwe podatki nie mające za cel interesu ogółu obywateli, lecz tylko korzyści poszczególnych grup kosztem całej reszty). Łamanie praw naturalnych ekonomii jest przejawem łamania tego przykazania. Odwrotnością kradzieży jest poszanowanie cudzej własności uczciwie nabytej (a więc nie drogą przemocy lub oszustwa czy innej formy kradzieży), które tym bardziej sprzyja rozwojowi gospodarki, im powszechniejsza jest własność i jej zabezpieczenie. Stąd bardzo wazne jest zapewnienie przez państwo bezpieczeństwa (poprzez wojsko, policję i wymiar sprawiedliwości) dla własności każdego obywatela, a tam gdzie stosowne - formalne jej zabezpieczenie odpowiednim dokumentem dokładnie określającym daną własność."

Żadne prawo nie powinno być stanowione bez uprzedniego zbadania, czy byłoby ono w interesie ogółu obywateli (jak np. prawo do opodatkowania w celu wydatków na wojsko, policję, czy system wymiaru sprawiedliwości), a nie poszczególnych osób lub ich grup (jak np. prawo narzucające cła w celu 'ochrony' jakiegoś przemysłu przed konkurencją) i czy nie wchodziłoby ono w konflikt z wyżej opisanymi zasadami i prawami naturalnymi ekonomii . Gdyby taki konflikt miał mieć miejsce, projekt proponowanego prawa, jako niemoralnego, gospodarczo i społecznie szkodliwego, winien zostać odrzucony.

Również i w gospodarce, prawa naturalne winny mieć pierwszeństwo przed prawami stanowionymi przez ludzi.

Jan Michał Małek

(Przedruk komunikatu w gazetach oraz w internecie dozwolony za podaniem źródła)
Data dodania: 2007-08-08 16:14:10
Artykul przeczytano 2740 razy
 
Artykuł skomentowano 1 razy
Dodaj komentarz
There's a terrific amount of knowledge in this atrilce!
Dodano: 2013-04-11 07:23:35
Dodał: ~AHIdfySf
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.