Gość PAFERE: dr Zdzisław Gromada, zafascynowany demokracją bezpośrednią

Niedawno opisaliśmy na naszym portalu historię walki p. Zdzisława Gromady o zmianę systemu politycznego w Polsce. Przypomnijmy - Zdzisław Gromada wystąpił na początku br. do Senatu i Prezydenta RP z petycją... Więcej »

Skąd się biorą marne efekty zarządzania majątkiem publicznym? (cz.1)

"Kontrola jakości zarządzania majątkiem publicznym w Polsce ogranicza się głównie do mnożenia procedur biurokratycznych takich jak przetargi, zasady przyznawania dotacji, konieczność przestrzegania... Więcej »

Stefan Oleszczuk: "Wszyscy musimy się angażować w sprawy publiczne!"

"Państwem czy samorządem należy gospodarować w taki sposób jakby to było nasze własne gospodarstwo. Jeśli dziedziczymy po dziadku zadłużony majątek, co najpierw powinniśmy zrobić? Posadzić kwiatki... Więcej »

Reprywatyzacja tylko 20-procentowa i nie w naturze

Rząd Prawa i Sprawiedliwości nosi się z zamiarem uregulowania sprawy reprywatyzacji raz na zawsze. Jest to zaniechanie III RP, które wydawać by się mogło, że, kto jak to - ale odwołujący się do nauki... Więcej »

Jak pokonać marksizm?

Dobra zmiana dla Polski powinna przede wszystkim oznaczać całkowite wyrugowanie z mentalności naszego narodu wciąż obfitych złogów marksizmu. Więcej »

To nie z życzliwości rzeźnika, właściciela browaru czy bankiera możemy spodziewać się obiadu, ale z ich troski o własny interes
Adam Smith

Dlaczego Szwajcaria jest krajem o najwyższym w regionie wskaźniku wolności ekonomicznej?

Szwajcaria znalazła się na czwartym miejscu na świecie pod względem wolności gospodarczej w rankingu Wolności Ekonomicznej 2017 roku, opublikowanego przez fundację Heritage. W dodatku jest jedynym krajem europejskim, który został uznany za całkowicie „wolny” gospodarczo. Szwajcaria osiągnęła wynik 81,5, podczas gdy średnia światowa to 60,9. Dla porównania, wskaźnik wolności ekonomicznej Polski to 68,3 (miejsce 45), co odpowiada niemal idealnie średniej regionalnej – 68.


Od razu nasuwa się pytanie, co to właściwie jest wolność gospodarcza? Jest to podstawowe prawo każdego człowieka do zarządzania swoją pracą i własnością. W wolnym gospodarczo społeczeństwie każdy ma prawo pracować, produkować, konsumować i inwestować bez żadnych regulacji i w taki sposób, w jaki uzna za słuszne, a rząd wstrzymuje się od ingerencji i ograniczania wolności poza niezbędnymi działaniami podejmowanymi w celu jej ochrony.

Fundacja Heritage, która promuje wolność gospodarczą utrzymuje, że jej ideały są ściśle powiązane nie tylko z dobrobytem, ale również ze zdrowszym, bardziej rozwiniętym społeczeństwem, czystszym środowiskiem naturalnym, większą zamożnością obywateli i demokracją. Świadczy o tym pięć krajów, które zostały uznane za całkowicie „wolne” gospodarczo: Hong Kong, Singapur, Nowa Zelandia, Szwajcaria i Australia.

Szwajcaria cieszy się statusem kraju „wolnego gospodarczo” nieprzerwanie od 2010 roku. Otwartość na zagraniczny biznes i inwestycje stymulują dynamiczną i odporną na kryzysy gospodarkę Szwajcarii, która jest oparta na bardzo solidnych podstawach: stabilnej walucie, stosunkowo niskim długu publicznym i żywym rynku pracy.Wykres: Wskaźnik wolności gospodarczej.
Żółta linia – Szwajcaria
Szara linia – Polska
Różowa linia – średnia światowa
Źródło: heritage.org


W jaki sposób mierzony jest wskaźnik wolności ekonomicznej? Otóż mierzony on jest w oparciu o 12 czynników zgrupowanych w 4 kategoriach ekonomicznych:
1. Rządy prawa
2. Rozmiar administracji
3. Skuteczność regulacji
4. Wolny rynek

Każdy z tych 12 czynników jest oceniany w skali od 0 do 100, przy czym 100 oznacza nieograniczoną wolność gospodarczą. Następnie ogólny wynik kraju uzyskiwany jest poprzez uśrednienie tych 12 wskaźników, z których każdy ma jednakową wagę.

Pierwsza kategoria to rządy prawa, które podzielone są na 3 wskaźniki: prawo własności, skuteczność systemu sądowniczego i integralność rządu. Szwajcaria jest jednym z krajów, gdzie korupcja nie istnieje. Szwajcarzy zwykli co prawda żartować, że i owszem – korupcja może i jest, ale na takim poziomie, że nikogo tak naprawdę nie stać na łapówkę. Wskaźniki jednak nie kłamią – w rankingu Transparency International Szwajcaria znalazła się na wysokim siódmym miejscu krajów wolnych od korupcji.

Prawo własności jest skrupulatnie egzekwowane, a system sądowniczy jest niezależny i sprawiedliwy, dzięki czemu obywatele mogą bez cienia wątpliwości podejmować się działalności gospodarczej, oszczędzać i czynić długoterminowe plany finansowe.

Kolejna kategoria – "rozmiar administracji" to jedyna słaba strona Szwajcarii. Szwajcaria uzyskała tylko 70,9 punktów we wskaźniku Obciążeń Fiskalnych (średnia światowa to 77 punktów), co dało jej dopiero 135 miejsce na świecie w tej kategorii. Szwajcarski system podatkowy działa głównie na poziomie kantonalnym i przeciętne całkowite podatki mogą nawet przekroczyć 40% dochodu. Wydatki rządowe wyniosły 32,9% PKB przez ostatnie trzy lata, co przekraczało 27,1% zebrane z podatków. Dług publiczny wynosi 45,6% PKB.

Następne wskaźniki zgrupowane w kategorii nazywanej kolektywnie "skutecznością regulacji" znowu ustawiły Szwajcarię w ścisłej czołówce rankingu. Przejrzyste regulacje dotyczące prowadzenia biznesu promują przedsiębiorczość. Założenie najprostszej firmy nie wymaga żadnych działań rejestracyjnych ani kapitału. Regulacje odnośnie rynku zatrudnienia są stosunkowo elastyczne, ale koszt zwolnienia pracownika może być całkiem wysoki. Rząd ma możliwość interwencji w przypadku, gdy podejrzewa się zmowę cenową. Z drugiej strony, rząd Szwajcarii dość ściśle kontroluje i subwencjonuje rolnictwo.

Ostatnia kategoria – "otwarty rynek" – to kategoria, w której Szwajcaria jest zdecydowanym zwycięzcą rankingu. Ogólnie mówiąc, rynek Szwajcarii jest otwarty na zagraniczne inwestycje, a nowoczesny, bardzo rozwinięty system finansowy zapewnia szeroką gamę instrumentów finansowych i wspiera działalność gospodarczą. Jedyne bariery istnieją w przypadku importu produktów rolnych i żywności.

Szwajcaria posiada długą tradycję otwartych granic dla handlu (co oznacza, że szwajcarscy producenci nie są chronieni przed zagraniczną konkurencją) i zagranicznych inwestycji, które okazały się być jednym z filarów jej dobrobytu. Jednocześnie zazdrośnie strzeże swojej niezależności i neutralności. Aż do 2002 nie dołączyła bowiem do Organizacji Narodów Zjednoczonych. Obywatele odrzucili również wniosek o dołączenie do Unii Europejskiej w dwóch referendach. Dzięki temu Szwajcaria, a właściwie jej obywatele mogą podejmować samodzielnie decyzje odnośnie swojej przyszłości i teraźniejszości. Nie robią tego źle – Szwajcarzy to jeden z najbogatszych narodów świata, a ich kraj to jedno z najprzyjaźniejszych miejsc dla zagranicznych inwestycji.

Joanna Lampka

Źródło: heritage.org
Data dodania: 2017-04-11 14:00:00
 
Artykuł skomentowano 0 razy
Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.