O referendum konstytucyjnym. Dlaczego potrzebujemy nowej ustawy zasadniczej?

Przedstawiam swój głos w sprawie zmiany konstytucji i w sprawie referendum konstytucyjnego. Nie będą to żadne prawdy objawione prawnika-konstytucjonalisty tylko zdanie przedsiębiorcy, osoby myślącej zdroworozsądkowo... Więcej »

Wojna przeciw bogactwu

Jedną z mało zbadanych tajemnic historii jest wrogość społeczeństwa do swych największych dobroczyńców, do producentów bogactwa. Na każdym kontynencie i w każdej epoce ludzie, którzy górowali nad innymi... Więcej »

Jak długą żyją imperia i dlaczego upadają

O historii mówi się często, że jest nauczycielką życia. Ale jest również powiedzenie, że historia uczy, że jeszcze nikogo niczego nie nauczyła. Zapewne tej drugiej maksymy trzymają się ci wszyscy, którzy... Więcej »

Jednostka a społeczeństwo

Niedawno temu pewien mój przyjaciel, który z natury jest filozofem, podzielił się ze mną swoją refleksją: "Historia Stanów to historia walki między jednostką a całym społeczeństwem". Kilka dni... Więcej »

Jak pokonać marksizm?

Dobra zmiana dla Polski powinna przede wszystkim oznaczać całkowite wyrugowanie z mentalności naszego narodu wciąż obfitych złogów marksizmu. Więcej »

Jednym z największych błędów jest sądzenie programów politycznych i rządowych na podstawie ich zamiarów, a nie rezultatów
Milton Friedman

Prawo powinno być proste i jednoznaczne – relacja z seminarium PAFERE

20 kwietnia w Bibliotece Uniwersyteckiej w Warszawie odbyło się seminarium zorganizowane przez Polsko-Amerykańską Fundację Rozwoju Ekonomicznego. Spotkanie pod tytułem „Czy dobrobyt można zadekretować?” odbyło się w ramach promocji konkursu „Magister PAFERE”, a gościło na nim pięciu znanych prawników i ekonomistów. Celem seminarium była odpowiedź na pytanie, czy da się zmienić mechanizmy ekonomii poprzez ingerencję ustawodawczą.


Seminarium rozpoczął Paweł Budrewicz, prezes Fundacji. W swoim wystąpieniu pokazał, że niektóre zjawiska, chociażby grawitacja, są niezmienne i żadną ustawą nie da się na nie wpłynąć. Następnie udowodnił, że za regulacjami prawnymi często kryją się z pozoru niedostrzegalne konsekwencje ekonomiczne.

Pierwszym prelegentem był Jarosław Bełdowski, prezes Polskiego Stowarzyszenia Ekonomicznej Analizy Prawa. Podczas wykładu opowiedział o tym jak powinno być skonstruowane prawo pod względem ekonomicznym, a następnie przeanalizował, jak jednolita cena książki może wpłynąć na poziom czytelnictwa w Polsce. Istotne jest również ustalenie celu takiej regulacji – w Polsce głównym celem ma być ochronę małych księgarni oraz rozszerzenie asortymentu. Na podstawie badań przeprowadzonych w Meksyku stwierdził, że cena książki zazwyczaj ulega zwiększeniu, a popyt na nie nie ulega istotnej zmianie.


Po nim pojawił się dr Krzysztof Koźmiński, który podczas swojego wykładu nakreślił wizję państwa prawa, a następnie porównał ją do sytuacji panującej w Polsce. Zdaniem dr Koźmińskiego obecnie mamy do czynienia z kryzysem prawa. W polskim systemie prawnym brakuje kilkuset rozporządzeń, które według ustaw powinny być wydane. Przepisy są nieprecyzyjne, przez co ludzie skazani są na często niekorzystną ich interpretację przez urzędników.

Po przerwie kawowej, wykład o treści „Modelowanie ekonomiczne w polityce prawa” wygłosił prof. Artuk Nowak-Far, podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Prelegent skupił się na funkcji i celu wdrożonego prawa. Zwrócił uwagę na to, że prawo musi istnieć, aby nakreślać pewne ramy, lecz sama regulacja nie wystarcza – trzeba ją jeszcze wdrożyć, czyli zapewnić jej wykonalność. Istotne jest też, aby prawo było zrozumiałe dla tego, kogo dotyczy.


Następnym prelegentem była prof. Elżbieta Mączyńska, prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, która wygłosiła wykład pt. „Prawo i ekonomia – studium przypadku? Prawo upadłościowe i naprawcze”. Zdaniem prof. Mączyńskiej przedsiębiorcom przeszkadza nie tyle złożoność, co zmienność prawa. Za przykład może posłużyć prawo podatkowe, którego nieustanne zmiany utrudniają przedsiębiorcom prowadzenie działalności. Następnie skupiła się na prawie upadłościowym i naprawczym, które obecnie nie gwarantuje przejrzystości. To od sędziego zależy czy przedsiębiorstwo zostanie poddane procesowi naprawczemu, czy zostanie ostatecznie zlikwidowane. Sami sędziowie przyznają że często nie rozumieją bardziej złożonych spraw, co odbija się na jakości pracy sądu. Procesy trwają długo, przez co wierzycielom trudno jest dochodzić swoich roszczeń. Zdaniem prof. Mączyńskiej sędzia powinien być jak chirurg, który usuwa zainfekowane tkanki z organizmu gospodarczego tak, aby nie infekowały innych.

Jako ostatni wystąpił prof. Oskar Kowalewski z Instytutu Nauk Ekonomicznych PAN, który wygłosił wykład pt. „System prawa a struktura rynku kapitałowego”. Zdaniem profesora Kowalewskiego to właśnie konstrukcja systemu prawnego determinuje system finansowy. Znane z krajów anglosaskich prawo precedensowe w większym stopniu chroni inwestorów, dzięki czemu powstały systemy finansowe oparte o rynki kapitałowe. Prawo stanowione stawia zaś na ochronę wierzycieli, przez co umożliwiło stworzenie systemu zorientowanego bankowo. Prof. Kowalewski pokazał również, że dobrze skonstruowane prawo sprzyja rozwojowi rynków finansowych.


Po zakończeniu części prelekcyjnej zorganizowano krótką debatę, w której moderatorem był Paweł Budrewicz. Zdaniem znanej z barwnych porównań prof. Mączyńskiej prawo jest sprężyną państwa, która w Polsce jednak uwiera i wystaje. Prof. Kowalewski stwierdził że polskie prawo jest nie tyle  złe, co nieskuteczne, co wynika m.in. z przewlekłości postępowań. Często mamy również do czynienia z regulacją pozorną, która ma na celu ustawą dokonać rzeczy niemożliwej. Prawo musi istnieć, lecz musi być spójne i dobrze skonstruowane. W innym przypadku będzie tylko przeszkodą dla przedsiębiorców.

Podczas konferencji poruszono wiele istotnych tematów, z których wypłynęło kilka wniosków. Prawo powinno być przede wszystkim spójne i zrozumiałe. Obecnie dominujące myślenie życzeniowe, polegające na tworzeniu ustaw mających na celu rozwiązanie bieżących problemów, trzeba zastąpić skutecznym egzekwowaniem i uproszczeniem istniejącego prawa. Państwo powinno zadbać, aby polskie prawo było jednoznaczne, a ludzkie losy nie były zależne od interpretacji urzędników, często różniącej się nawet w ramach jednego urzędu.

Jędrzej Wołochowski
Data dodania: 2015-04-28 12:43:29
Artykul przeczytano 1771 razy
 
Artykuł skomentowano 0 razy
Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.