Friedric Bastiat - mistrz reductio ad absurdum

Frédéric Bastiat (1801-1850) to postać, której należy się poczesne miejsce w kronikach ekonomii politycznej. Bastiat, członek The French Liberal, zwolennik leseferyzmu, szkoły ekonomistów, do której... Więcej »

O referendum konstytucyjnym. Dlaczego potrzebujemy nowej ustawy zasadniczej?

Przedstawiam swój głos w sprawie zmiany konstytucji i w sprawie referendum konstytucyjnego. Nie będą to żadne prawdy objawione prawnika-konstytucjonalisty tylko zdanie przedsiębiorcy, osoby myślącej zdroworozsądkowo... Więcej »

Wojna przeciw bogactwu

Jedną z mało zbadanych tajemnic historii jest wrogość społeczeństwa do swych największych dobroczyńców, do producentów bogactwa. Na każdym kontynencie i w każdej epoce ludzie, którzy górowali nad innymi... Więcej »

Jak długą żyją imperia i dlaczego upadają

O historii mówi się często, że jest nauczycielką życia. Ale jest również powiedzenie, że historia uczy, że jeszcze nikogo niczego nie nauczyła. Zapewne tej drugiej maksymy trzymają się ci wszyscy, którzy... Więcej »

Jak pokonać marksizm?

Dobra zmiana dla Polski powinna przede wszystkim oznaczać całkowite wyrugowanie z mentalności naszego narodu wciąż obfitych złogów marksizmu. Więcej »

Jednym z największych błędów jest sądzenie programów politycznych i rządowych na podstawie ich zamiarów, a nie rezultatów
Milton Friedman

Wyniki konkursu „Lekceważenie prawa popytu i podaży”

Prezentujemy wyniki konkursu na esej dotyczący skutków lekceważenie prawa popytu i podaży dla uczniów gimnazjów i szkół średnich. Ponieważ poziom konkursu był wysoki, jury zdecydowało się, oprócz nagrodzenia trzech najlepszych prac, przyznać aż pięć wyróżnień


– Wybór był dość trudny, gdyż właściwie większość autorów prac dobrze zdefiniowała znaczenie prawa popytu i podaży oraz opisała w jakich dziedzinach państwo w to naturalne prawo ingeruje i jakie są tego negatywne skutki – podsumowuje przewodniczący jury konkursu, Paweł Sztąberek.

Nagrodzone prace:

I miejsce
Wiktor Urbański

Autor poruszył mnóstwo kwestii takich jak: kontrola cen, kontrola płac, kwoty, dofinansowania, regulacje, kartele, hamowanie rozwoju technicznego. (Piotr Zapałowicz)

Wyczerpująca analiza podniesionego w pytaniu konkursowym problemu. Autor nie tylko definiuje podstawowe pojęcia podaży i popytu, ale także odwołuje się do wielu przykładów, kiedy to podważanie prawa popytu i podaży ma miejsce. Wiele z nich to tzw. przykłady „z życia wzięte”, dzięki czemu zrozumienie problemu lekceważenia tego podstawowego prawa ekonomii może być łatwiejsze dla przeciętnego czytelnika. (Paweł Sztąberek)

II miejsce
Kamil Przespolewski

Autor opisuje różne przykłady ingerencji państwa w prawo popytu i podaży: kontrola cen, nadmierna podaż pieniądza, dotacje. Autor zwraca również uwagę na fakt ignorowania prawa popytu i podaży przez przedsiębiorców, czyli tych, którzy działają z nastawieniem na zysk. (Paweł Sztąberek)

Najlepiej zbudowana pod względem formalnym i logicznym praca. Najwięcej przykładów lekceważenia praw rynkowych (subsydia, opodatkowanie, kontrola cen, kontrola płac, protekcjonizm, monopol państwowy, stopy procentowe). Jako jeden z niewielu uczestników zwrócił też uwagę na moralną stronę
problemu.
(Piotr Zapałowicz)

III miejsce

Jakub Madej

Solidna analiza skutków wpływania przez państwo na prawo popytu i podaży. Autor jako sfery, w których ten wpływ się dokonuje wymienia: płacę minimalną, subsydiowanie przemysłu, akcyzę, regulacja czynszów, uzasadniając, że działania te powodują spadek dobrobytu. (Paweł Sztąberek)

Wyróżnienia:

Kinga Dachtera
Karol Handzel
Radosław Nicieja
Mateusz Zabłocki
Aleksy Przybylski

Autorzy zwycięskich prac otrzymają nagrody finansowe, a ich prace zostaną opublikowane na stronie internetowej Fundacji PAFERE – www.pafere.org. Otrzymają ponadto, podobnie jak osoby wyróżnione, zestawy książek o tematyce ekonomicznej. Taki sam zestaw książek otrzyma również biblioteka Zespołu Szkół w Rokietnicy, z której napłynęło na konkurs najwięcej prac. Książki przesłane zostaną na ręce Pani mgr inż. Małgorzaty Pawłowskiej. To pod jej kierunkiem kilku uczniów tej szkoły zdecydowało się wziąć udział w konkursie.

Serdecznie gratulujemy laureatom i wszystkim, którzy zdecydowali się wziąć udział w konkursie!


 

Data dodania: 2014-02-06 14:53:34
Artykul przeczytano 3761 razy
 
Artykuł skomentowano 0 razy
Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.