O referendum konstytucyjnym. Dlaczego potrzebujemy nowej ustawy zasadniczej?

Przedstawiam swój głos w sprawie zmiany konstytucji i w sprawie referendum konstytucyjnego. Nie będą to żadne prawdy objawione prawnika-konstytucjonalisty tylko zdanie przedsiębiorcy, osoby myślącej zdroworozsądkowo... Więcej »

Wojna przeciw bogactwu

Jedną z mało zbadanych tajemnic historii jest wrogość społeczeństwa do swych największych dobroczyńców, do producentów bogactwa. Na każdym kontynencie i w każdej epoce ludzie, którzy górowali nad innymi... Więcej »

Jak długą żyją imperia i dlaczego upadają

O historii mówi się często, że jest nauczycielką życia. Ale jest również powiedzenie, że historia uczy, że jeszcze nikogo niczego nie nauczyła. Zapewne tej drugiej maksymy trzymają się ci wszyscy, którzy... Więcej »

Jednostka a społeczeństwo

Niedawno temu pewien mój przyjaciel, który z natury jest filozofem, podzielił się ze mną swoją refleksją: "Historia Stanów to historia walki między jednostką a całym społeczeństwem". Kilka dni... Więcej »

Jak pokonać marksizm?

Dobra zmiana dla Polski powinna przede wszystkim oznaczać całkowite wyrugowanie z mentalności naszego narodu wciąż obfitych złogów marksizmu. Więcej »

Jednym z największych błędów jest sądzenie programów politycznych i rządowych na podstawie ich zamiarów, a nie rezultatów
Milton Friedman

Biurokratyczny garb niszczy polską przedsiębiorczość

Rozmowa z Andrzejem Sadowskim, wiceprezydentem Centrum im. Adama Smitha w Warszawie, na temat sytuacji polskich przedsiębiorców po 1989 roku

Jan M. Małek: W Polsce ma teraz miejsce upaństwawianie przedsiębiorstw, które nie tak dawno stały się prywatnymi. Jak to upaństwawianie jest możliwe i jak się ono odbywa?

Andrzej Sadowski*: W Polsce jest możliwa renacjonalizacja bo nie ma jej zakazu w Konstytucji RP. Bezskutecznie zabiegali o odpowiedni w niej artykuł eksperci Centrum im. Adama Smitha w sejmowej komisji konstytucyjnej. Dlatego też może legalnie mieć miejsce renacjonalizacja rynkowa, która się cały czas zresztą odbywa. Polega to na tym, ze różne agencje rządowe i fundusze kupują m.in. na giełdzie akcje prywatnych przedsiębiorstw, lub niedawno sprywatyzowanych. Przedsiębiorstwa te czasami nie wiedzą, że państwo (znów) już rynkowo posiadło ich pakiet, czasami znaczący. Pojęcia "renacjonalizacja" używam tu w szerszym znaczeniu, ze względu na wywoływane skutki i intencje rządzących. Jeżeli za pomocą pieniędzy podatników kontroluje się całe branże gospodarki, oraz dokonywuje się non-stop ingerencji polegających na podtrzymywaniu zarówno państwowych, jak i prywatnych przedsiębiorstw, łącznie z tymi, które zostały sprywatyzowane po upadku PRLu to ma to znamiona procesów re- i nacjonalizacyjnych. Np. Agencja Rozwoju Przemysłu wypuszcza papiery dłużne na kilkaset milionów złotych dla wielokrotnie zbankrutowanych przedsiębiorstw. Papiery te dostają banki, aby pokryć straty wynikające z dotychczasowego ich finansowania. Formalnie nie jest to renacjonalizacja, ale ma wszelkie jej znamiona i tak powinna być postrzegana. Ten proces jest ciągły. Gdy odważono się na użycie słowa renacjonalizacja spotkało się to z aplauzem zdesperowanych załóg bankrutujących przedsiębiorstw i części elity politycznej. Tak było po bankructwie fabryki samochodów Daewoo-FSO i Stoczni Szczecińskiej, będącymi firmami prywatnymi.

JMM: Jaka jest różnica pomiędzy okresem przełomu lat 80 i 90.tych, a dniem dzisiejszym?

AS: Obecnie przedsiębiorczość jest systemowo prześladowana. Zablokowanie prywatnej przedsiębiorczości powoduje, ze jak bankrutuje duża firma, taka jak stocznia, to ludzie z niej nie mają gdzie szukać pracy. Na początku lat 90-tych było inaczej. Kilka milionów osób straciło pracę w upadającym sektorze publicznym, ale znalazło ją w nowo powstającym prywatnym i dlatego do 1998 roku bezrobocie sukcesywnie malało, aż do ówczesnego poziomu poniżej 10 %.

JMM: Czy ostatni program antykryzysowy rządu RP jest w stanie zatrzymać ten bieg rzeczy?

AS: Z trwogą stwierdzamy po tych ostatnich prezentacjach, że ani rządzący, ani opozycja, nie mają jakiegokolwiek programu, który realnie odwróciłby pogarszającą się sytuację w Polsce. Kryzys instytucji państwa już mamy. Np. w wyniku niewydolności instytucji wymiaru sprawiedliwości przedawniają się największe afery kryminalne, które "czekają" na rozpatrzenie latami w sądach. System, coraz dalszy od rynku ale też i demokracji, jest niewydolny, a miarą tego jest poziom bezrobocia, który niedługo może przekroczyć 20 %. Obecne programy rządowe i propozycje opozycji w żadnej mierze nie odmienią teraźniejszego stanu rzeczy na lepsze, bo nie potrafią zidentyfikować źródła sukcesu gospodarczego, jakim jest przedsiębiorczość i praca własnych obywateli.

JMM: Jaka jest propozycja Centrum im. Adama Smitha?

AS: Nie ma przeszkód w przywróceniu Ustawy o podejmowaniu działalności gospodarczej z 1988 roku. Należałoby więc ją przywrócić. Restytucja tej konstytucji polskiej wolnej przedsiębiorczości oznaczałaby likwidację biurokratycznego garbu, który przytłacza i niszczy przedsiębiorców. Brakuje tylko woli politycznej zarówno rządu jak i opozycji, aby powrócić do źródeł polskiego sukcesu gospodarczego.
Konieczna jest jak najszybsza zmiana ustroju podatkowego, a tak naprawdę to zmiana systemu finansów publicznych. Bez tych zmian kolejne propozycje reform będą miały charakter trzeciorzędny i nieadekwatny do powagi sytuacji w Polsce.

JMM: Dziękuję za wyjaśnienia.

Rozmawiał Jan Michał Małek
(wywiad przeprowadzony 17 lipca 2002

Powyższy tekst był pierwotnie opublikowany na Stronie Prokapitalistycznej

 

Data dodania: 2009-02-01 00:02:22
Artykul przeczytano 1281 razy
 
Artykuł skomentowano 1 razy
Dodaj komentarz
Hi Cecilia, my name is Gianluca and I am from Italy. I am a passionate and eager English leanrer. I have found out your blog by chance on Twitter and I've got to admit it is really interesting and stimulating. I crave enlarging my vocabulary so I keep reading a lot and continuously whatever I come across. Yesterday morning I started reading some posts of yours and I could not give up doing it for a couple of hours, without stopping myself a moment. Your writing style is great to such an extent I believed, at first, you were a native speaker of English. Keep up with your wonderful learning activities on line. Have a nice day!P.S: I noticed a little typos in your About post which I imagine you'll see to correct: I plan tyo* share activities .
Dodano: 2013-09-14 00:30:16
Dodał: ~XSYQoFhh
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.