O referendum konstytucyjnym. Dlaczego potrzebujemy nowej ustawy zasadniczej?

Przedstawiam swój głos w sprawie zmiany konstytucji i w sprawie referendum konstytucyjnego. Nie będą to żadne prawdy objawione prawnika-konstytucjonalisty tylko zdanie przedsiębiorcy, osoby myślącej zdroworozsądkowo... Więcej »

Wojna przeciw bogactwu

Jedną z mało zbadanych tajemnic historii jest wrogość społeczeństwa do swych największych dobroczyńców, do producentów bogactwa. Na każdym kontynencie i w każdej epoce ludzie, którzy górowali nad innymi... Więcej »

Jak długą żyją imperia i dlaczego upadają

O historii mówi się często, że jest nauczycielką życia. Ale jest również powiedzenie, że historia uczy, że jeszcze nikogo niczego nie nauczyła. Zapewne tej drugiej maksymy trzymają się ci wszyscy, którzy... Więcej »

Jednostka a społeczeństwo

Niedawno temu pewien mój przyjaciel, który z natury jest filozofem, podzielił się ze mną swoją refleksją: "Historia Stanów to historia walki między jednostką a całym społeczeństwem". Kilka dni... Więcej »

Jak pokonać marksizm?

Dobra zmiana dla Polski powinna przede wszystkim oznaczać całkowite wyrugowanie z mentalności naszego narodu wciąż obfitych złogów marksizmu. Więcej »

Jednym z największych błędów jest sądzenie programów politycznych i rządowych na podstawie ich zamiarów, a nie rezultatów
Milton Friedman

Boża ekonomia zbawienia - relacja z krakowskiej konferencji

W dniach 18-19 maja 2013 r., w Krakowie odbyła się konferencja zatytułowana „Boża ekonomia zbawienia”. Spotkanie, którego organizatorem było Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent”, zgromadziło ludzi biznesu z różnych stron Polski i miało charakter warsztatowy. Konferencji patronowała Fundacja PAFERE. Gościem specjalnym sesji był o. dr Jacek Gniadek SVD, misjonarz mieszkający obecnie w Zambii, propagator myśli łączącej idee wolnorynkowe z zasadami chrześcijaństwa.


Konferencja rozpoczęła się w sobotę rano sesją „Czy między ziemską a Bożą ekonomią istnieje konflikt interesów?”. Uczestnicy zastanawiali się nad tym, co jest motywem ludzkiego działania. Ojciec dr Jacek Gniadek w swoim wystąpieniu, powołując się na Ludwiga von Misesa, zasugerował, iż motorem działania jest zawsze poczucie interesu. „Niczego nie robimy bezinteresownie, zaś wszelka aktywność jest wynikiem kalkulacji, a każdy z nas jest spekulantem” – stwierdził o. Gniadek. Przedsiębiorca reagując na potrzeby rynku realizuje jednocześnie własne interesy. Istotną sprawą jest jednak, aby pojęć takich jak zysk, strata, korzyść nie rozważać w kategoriach wyłącznie rynkowych, gdyż należą one do ludzkiego działania w ogólności. O. dr Jacek Gniadek zauważył, że wprowadzony podział życia na sferę ekonomiczną oraz religijną spowodował spore zamieszanie. Rozróżnienie na homo œconomicus oraz homo religiosus nie jest uzasadnione, gdyż błędnym jest założenie, że człowiek funkcjonuje raz jako istota ekonomiczna, kiedy indziej natomiast jako istota religijna. W miejsce tego sztucznego podziału należy wprowadzić całościową wizję człowieka, bez rozdzielania jego aktywności na różne sfery. Wówczas łatwiej będzie rozstrzygać pytania o zysk i stratę w długofalowej perspektywie. Ponadto zrozumiałymi staną się słowa św. Pawła z listu do Filipian: „Dla mnie bowiem żyć – to Chrystus, a umrzeć – to zysk”, oraz „wszystko, co było dla mnie zyskiem, ze względu na Chrystusa uznałem za stratę”. Dychotomia myślenia zostanie zastąpiona wówczas pełną zgodnością. Dla chrześcijanina takie postawienie sprawy dużo wyjaśnia, łatwiej jest dostrzec zgodność „boskiej” i ludzkiej ekonomii. Co więcej, sfalsyfikuje się teza Ayn Rand, że nie jest możliwym pogodzenie idei wolnego rynku z chrześcijaństwem.

Wieczorem w sobotę miała miejsce projekcja filmu pt. „Powołanie przedsiębiorcy”, po którym uczestnicy mieli możliwość wymienienia się swymi doświadczeniami dotyczącymi rzeczywistości, z jaką przychodzi im się zderzyć na polu działań związanych z prowadzeniem działalności biznesowej.

                                                                                                                                     fot. M. Bogucki

Podczas niedzielnych obrad zauważono, że jednym z palących problemów współczesnej ekonomii jest to, iż przestała się ona zajmować realnym ludzkim działaniem, na rzecz wymyślonego modelu człowieka, który zawsze dąży do maksymalizacji osiąganych zysków oraz działa wyłącznie z pobudek ekonomicznych. Efektem tego jest, jak to określił hiszpański ekonomista Jesús Huerta de Soto, system antyhumanitarny. „Ekonomia nie może naśladować fizyki ani innych nauk ścisłych, ważny jest czynnik ludzki” – podkreślił o. Gniadek. Jego zdaniem antidotum na powyższy stan rzeczy stanowi personalizm ekonomiczny, w którym ekonomia rozumiana jest jako nauka o człowieku, a nie o sposobie lokowania środków. Punktem odniesienia powinien być człowiek, a nie poszczególne współczynniki. Jest to tym bardziej istotne, że jesteśmy świadkami rosnącej biurokratyzacji oraz wzmacniania struktur interwencjonizmu państwowego. Coraz bardziej ograniczana jest wolna przedsiębiorczość, również poprzez nadmierne obciążenia podatkowe finansujące wydatki socjalne. Państwo rości sobie prawo do ingerowania niemalże w każdy aspekt życia swych obywateli. W tych warunkach łatwo o stracenie z oczu drogi swojego powołania. W tym kontekście została przywołana postać św Józefa, który może być doskonałym przykładem przedsiębiorcy, stanowiąc zarazem wyzwanie dla naszych czasów.

Konferencja zakończyła się w niedzielę wczesnym popołudniem. Uczestnicy spotkania byli zgodni co do tego, że głównym obowiązkiem państwa jest stanie na straży dwóch przykazań – nie zabijaj oraz nie kradnij. Pierwsze z nich zakłada ochronę życia, drugie natomiast ochronę własności prywatnej. Przy czym podkreślić należy, że chodzi o ochronę życia, a nie zdrowia obywateli. Rolą państwa jest ochrona życia i własności prywatnej, a nie wyrównywanie niesprawiedliwości społecznej. Dlatego niezmiernie istotnym jest prowadzenie kampanii uświadamiającej łamanie tych dwóch imperatywów w przestrzeni publicznej, w tym gospodarczej: nieuczciwości rządzących, producentów, handlowców oraz pracowników.

Maria Nowina Konopka
Data dodania: 2013-05-25 21:40:45
Artykul przeczytano 2226 razy
 
Artykuł skomentowano 0 razy
Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.