O referendum konstytucyjnym. Dlaczego potrzebujemy nowej ustawy zasadniczej?

Przedstawiam swój głos w sprawie zmiany konstytucji i w sprawie referendum konstytucyjnego. Nie będą to żadne prawdy objawione prawnika-konstytucjonalisty tylko zdanie przedsiębiorcy, osoby myślącej zdroworozsądkowo... Więcej »

Wojna przeciw bogactwu

Jedną z mało zbadanych tajemnic historii jest wrogość społeczeństwa do swych największych dobroczyńców, do producentów bogactwa. Na każdym kontynencie i w każdej epoce ludzie, którzy górowali nad innymi... Więcej »

Jak długą żyją imperia i dlaczego upadają

O historii mówi się często, że jest nauczycielką życia. Ale jest również powiedzenie, że historia uczy, że jeszcze nikogo niczego nie nauczyła. Zapewne tej drugiej maksymy trzymają się ci wszyscy, którzy... Więcej »

Jednostka a społeczeństwo

Niedawno temu pewien mój przyjaciel, który z natury jest filozofem, podzielił się ze mną swoją refleksją: "Historia Stanów to historia walki między jednostką a całym społeczeństwem". Kilka dni... Więcej »

Jak pokonać marksizm?

Dobra zmiana dla Polski powinna przede wszystkim oznaczać całkowite wyrugowanie z mentalności naszego narodu wciąż obfitych złogów marksizmu. Więcej »

Jednym z największych błędów jest sądzenie programów politycznych i rządowych na podstawie ich zamiarów, a nie rezultatów
Milton Friedman

Nadać tytuły własności na Ziemiach Zachodnich!

Rozpatrując przyłączenie Polski do UE, należy się zastanowić nad przyszłością tych wszystkich terenów Ziem Zachodnich, gdzie rolnicy i inni gospodarze ziemi użytkują ją w dzierżawie wieczystej, lub pod formą inną niż własność prywatna sformalizowana hipotecznym tytułem własności na rzecz gospodarza.

Istnieje poważna możliwość, że po wejściu Polski do UE, takie ziemie, należące właściwie do państwa i jego różnych instytucji przejdą pod władanie różnych instytucji UE, i będą przez nie (roz)dysponowane niekoniecznie w interesie obecnych polskich gospodarzy lub ich spadkobierców.

 

Skoro na terenie calej Polski tylko dla około 30% nieruchomości istnieją akta hipoteczne dostatecznie ściśle określające aktualnego właściciela danej nieruchomości, to śmiało założyc można, że na wyżej wymienionych terenach procent ten jest znacznie wyższy.

 

Stąd przystąpienie Polski do UE, stać by się mogło przyczyną utraty poważnej części owych terenów przez polską gospodarkę.

Niezależnie jednak od możliwego wstąpienia czy nie wstąpienia Polski do Unii, bardzo wskazane jest, w celu wspomożenia krajowego rozwoju przedsiębiorczości i gospodarki, jak najrychlejsze sformalizowanie i wydanie przez władze tytułów własności obecnym prywatnym gospodarzom terenów państwowych i komunalnych.

 

 

Jan Michał Małek

Powyższy był tekst pierwotnie opublikowany na Stronie Prokapitalistycznej


Data dodania: 2004-02-01 00:00:00
Artykul przeczytano 1347 razy