Friedric Bastiat - mistrz reductio ad absurdum

Frédéric Bastiat (1801-1850) to postać, której należy się poczesne miejsce w kronikach ekonomii politycznej. Bastiat, członek The French Liberal, zwolennik leseferyzmu, szkoły ekonomistów, do której... Więcej »

O referendum konstytucyjnym. Dlaczego potrzebujemy nowej ustawy zasadniczej?

Przedstawiam swój głos w sprawie zmiany konstytucji i w sprawie referendum konstytucyjnego. Nie będą to żadne prawdy objawione prawnika-konstytucjonalisty tylko zdanie przedsiębiorcy, osoby myślącej zdroworozsądkowo... Więcej »

Wojna przeciw bogactwu

Jedną z mało zbadanych tajemnic historii jest wrogość społeczeństwa do swych największych dobroczyńców, do producentów bogactwa. Na każdym kontynencie i w każdej epoce ludzie, którzy górowali nad innymi... Więcej »

Jak długą żyją imperia i dlaczego upadają

O historii mówi się często, że jest nauczycielką życia. Ale jest również powiedzenie, że historia uczy, że jeszcze nikogo niczego nie nauczyła. Zapewne tej drugiej maksymy trzymają się ci wszyscy, którzy... Więcej »

Jak pokonać marksizm?

Dobra zmiana dla Polski powinna przede wszystkim oznaczać całkowite wyrugowanie z mentalności naszego narodu wciąż obfitych złogów marksizmu. Więcej »

Jednym z największych błędów jest sądzenie programów politycznych i rządowych na podstawie ich zamiarów, a nie rezultatów
Milton Friedman

Raport Wolności Gospodarczej Świata z Indeksem Wolności Gospodarczej

Konferencja prasowa Centrum im. Adama Smitha, 20 września 2011 r.

20 września 2011 r. na konferencji prasowej zorganizowanej przez Centrum im. Adama Smitha miała miejsce premiera Indeksu Wolności Gospodarczej.


W tegorocznej edycji Polska uzyskała 7,0 pkt na 10 możliwych, co dało jej 53. miejsce wśród 141 krajów świata skalsyfikowanych wg poziomu wolności gospodarczej. Doroczny raport opracowywany jest przez tzw. Sieć Wolności Gospodarczej (Economic Freedom Network) - grupę niezależnych instytutów z 85 krajów, współpracujących pod przewodnictwem Instytutu Frasera z Vancouver w Kanadzie. Polskim członkiem Sieci jest Centrum im. Adama Smitha.

W konferencji udział wzięli:

prof. Andrzej Blikle - przewodniczący Rady Centrum im. Adama Smitha

dr hab. Robert Gwiazdowski - prezydent Centrum im. Adama Smitha

doc. dr Andrzej Kondratowicz - ekspert Centrum im. Adama Smitha

Andrzej Sadowski - wiceprezydent Centrum im. Adama Smitha

W stosunku do ubiegłorocznego rankingu, w którym Polska zajęła 65. pozycję z rezultatem 6,90 pkt, Polska znacznie awansowała. Zdaniem doc. dr Andrzeja Kondratowicza, eksperta Centrum zajmującego się tematyką wolności gospodarczej, elementem, który w dużym stopniu przyczynił się do poprawienia pozycji Polski w rankingu, jest zniesienie obowiązkowej służby wojskowej, którą porównaż można do podatku, opierającego się na dyskryminacji społecznej. Jednak mimo nieznacznego wzrostu wartości indeksu (0,1 pkt), taki awans powinien cieszyć: Jak wynika z wieloletnich badań nad wolnością gospodarczą, jej poziom jest w długim okresie silnie skorelowany z instotnymi parametrami rozwoju społeczno-gospodarczego - od poziomu dochodu i tempa jego wzrostu zaczynając, a na poziomie Wskaźnika Rozwoju Społecznego (HDI) i jego poszczególnych komponentów kończąc. Zaznacza jednak, że tegorocznych wyników nie można traktować jako opisujących obecny stan wolności gospodarczej na świecie: Interpretując tegoroczne wyniki musimy pamiętać, że są one oparte na danych za rok 2009. Nie są więc w żadnym wypadku oceną działalności władzy ustawodawczej, wykonawczej ("rządów PO") ani sądowniczej w roku bieżącym. W dużym stopniu odzwierciedlają natomiast decyzje podejmowane w latach 2008 i 2009 - w trakcie i w konsekwencji światowego kryzysu finansowego


Według tegorocznego rankingu tylko 27% światowych gospodarek uwzględnionych w Raporcie jest oceniana lepiej, niż gospodarka polska. W obliczu tych danych Robert Gwiazdowski postawił pytanie: Dlaczego jest dobrze, skoro jest tak źle?. Prezydent Centrum podniósł kwestię przeszkód, jakie stawia przed polskimi przedsiębiorcami nadmiernie rozbudowany system prawny. Poprawę pozycji Polski podsumował stwierdzeniem: Awansowaliśmy w rankingu, bo inni spadli.

Podobnego zdania jest Andrzej Sadowski, który zwrócił uwagę na fakt, że wielu polskich przedsiębiorców chętniej niż w Polsce zakłada działalność gospodarczą np. na Słowacji czy też na Cyprze: Jeśli nasz rząd nie jest w stanie wymyślić dobrych rozwiązań, mógłby je chociaż stamtąd skopiować.

Również z punktu widzenia polskiego przedsiębiorcy skomentował wyniki Raportu prof. Andrzej Blikle: Dla przedsiębiorcy ważna jest wielkość obszaru kontrolowanego przez państwo. W jego ocenie najbardziej kłopotliwą kwestią są ciągłe zmiany obowiązujących przepisów.

 

Na koniec Andrzej Sadowski dodał, że dopóki rządzący wierzą w miliardy z Unii, dopóty nie przywrócą wolności gospodarczej jako naturalnego źródła rozwoju. Jego zdaniem demontaż systemu to najszybsza, najpewniejsza i najprostsza droga rozwoju Polski, prowadząca do bogactwa jej obywateli.

Ranking Polski

W tegorocznej edycji Raportu Wolności Gospodarczej Świata Polska uzyskała 7,00 na możliwe 10, co dało jej 53. miejsce wśród 141 sklasyfikowanych gospodarek. W ubiegłorocznym rankingu Polska była 65. (6,90 pkt), dwa i trzy lata temu 74. (6,86 i 6,81) Wyniki Polski w poszczególnych obszarach mierzonej wolności gospodarczej wyglądały następująco:

  1. Rozmiar rządu: 5,63 (95 miejsce) – w poprzednich trzech latach 5,59 (104), 5,5 (112) i 5,34 (110)

  2. Państwo prawa: 6,25 (48 miejsce) – w poprzednich trzech latach 5,94 (60), 5,79 (69) i 5,81 (63)

  3. Dobry pieniądz: 9,32 (33 miejsce) – w poprzednich trzech latach 9,21 (34), 9,22 (38) i 9,31 (33)

  4. Swoboda wymiany międzynarodowej: 6,84 (60 miejsce) – w poprzednich trzech latach 7,03 (62), 7,02 (64) i 6,85 (69)

  5. Regulacja działalności firm, rynku pracy i rynku kredytowego łącznie: 6,95 (64 miejsce) – w poprzednich trzech latach 6,72 (80), 6,78 (74) i 6,76 (73)

Ranking międzynarodowy

 

W tym roku pierwszą pozycję w rankingu utrzymał Hongkong, uzyskując 9,01 pkt (na 10 możliwych). Tuż za nim nadal plasują się: Singapur (8,68), Nowa Zelandia (8,20) i Szwajcaria (8,03).

Dalej: Australia (7,98), Kanada (7,81), Chile (7,77) Wielka Brytania (7,71), Mauritius (7,67). Dziesiątkę zamykają Stany Zjednoczone (7,60), które odnotowały kolejny spadek w rankingu.

Pozycje innych znaczących gospodarek narodowych były następujące: Niemcy, 21 (7,45); Japonia, 22 (7,44); Francja, 42 (7,16) Włochy, 70 (6,81); Meksyk, 75 (6,74); Rosja, 81 (6,55); Chiny, 92 (6,43); India, 94 (6,40); Brazylia, 102 (6,19).

Większość krajów o najniższych wartościach IWG to kraje Afryki; dolna dziesiątka krajów zawiera dziewięć z nich. Licząc od dołu są to: Zimbabwe (4,08); Myanmar (4,16); Wenezuela (4,28); Angola (4,76); Demokratyczna Republika Konga (4,84); Republika Centralnej Afryki (4,88); Gwinea Bissau (5,03), Republika Konga (5,04); Burundi (5,12) oraz Czad (5,38). Część z nich nie zdołała poprawić rankingu, jednak osiągnęła nieco wyższe wartości indeksu, niż w poprzednich latach. Niestety nie można tego powiedzieć o Wenezueli, która kontynuuje upadek w przepaść.

O Indeksie Wolności Gospodarczej (IWG) i tegorocznym wydaniu Raportu

IWG mierzy stopień w jakim otoczenie instytucjonalne i polityka rządowa w poszczególnych krajach przyczynia się do zwiększenia wolności gospodarczej.

Podstawami wolności gospodarczej są: możliwość wolnego wyboru dokonywanego przez jednostki (obywateli), swoboda wymiany gospodarczej, wolność konkurowania, oraz bezpieczeństwo (pewność) prywatnej własności.

Czterdzieści dwie zmienne, z których składa się obecnie IWG, zostały podzielone na pięć obszarów: (i) rozmiar rządu; (ii) praworządność i ochrona praw własności; (iii) dostęp do dobrego pieniądza; (iv) brak ograniczeń w gospodarczej wymianie z zagranicą; oraz (v) regulacje prawne działalności przedsiębiorstw, rynku pracy i rynku kapitałowego.

Tegoroczny Raport, prócz kompletu danych za lata 1970 -2009 i niezbędnych opisów metodologicznych, zawiera też wiele ciekawych analiz – jeden z rozdziałów poświęcony jest związkom między wolnością gospodarczą a dobrobytem kobiet.

Data dodania: 2011-10-02 14:00:53
Artykul przeczytano 2900 razy
 
Artykuł skomentowano 0 razy
Dodaj komentarz
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.