O referendum konstytucyjnym. Dlaczego potrzebujemy nowej ustawy zasadniczej?

Przedstawiam swój głos w sprawie zmiany konstytucji i w sprawie referendum konstytucyjnego. Nie będą to żadne prawdy objawione prawnika-konstytucjonalisty tylko zdanie przedsiębiorcy, osoby myślącej zdroworozsądkowo... Więcej »

Wojna przeciw bogactwu

Jedną z mało zbadanych tajemnic historii jest wrogość społeczeństwa do swych największych dobroczyńców, do producentów bogactwa. Na każdym kontynencie i w każdej epoce ludzie, którzy górowali nad innymi... Więcej »

Jak długą żyją imperia i dlaczego upadają

O historii mówi się często, że jest nauczycielką życia. Ale jest również powiedzenie, że historia uczy, że jeszcze nikogo niczego nie nauczyła. Zapewne tej drugiej maksymy trzymają się ci wszyscy, którzy... Więcej »

Jednostka a społeczeństwo

Niedawno temu pewien mój przyjaciel, który z natury jest filozofem, podzielił się ze mną swoją refleksją: "Historia Stanów to historia walki między jednostką a całym społeczeństwem". Kilka dni... Więcej »

Jak pokonać marksizm?

Dobra zmiana dla Polski powinna przede wszystkim oznaczać całkowite wyrugowanie z mentalności naszego narodu wciąż obfitych złogów marksizmu. Więcej »

Jednym z największych błędów jest sądzenie programów politycznych i rządowych na podstawie ich zamiarów, a nie rezultatów
Milton Friedman

Magister PAFERE - jeszcze tylko miesiąc czekamy na prace!

Już tylko miesiąc został, aby  wziąć udział w konkursie Magister PAFERE na najlepsze prace magisterskie z dziedziny ekonomii, jedynego konkursu w Polsce promującego wolnorynkowe prace magisterskie. Nagrodą dla zwycięzcy jest opublikowanie pracy w formie książkowej, 3 tys. zł oraz nagrody specjalne ufundowane przez sponsorów konkursu.

W tym roku tematami przewodnimi Magistra PAFERE są relacje etyki i ekonomii, znaczenie przedsiębiorczości dla rozwoju gospodarczego oraz niezwykle aktualny temat związany z zagrożeniami płynącymi z polityki prowadzącej do zadłużania państwa. W tegorocznej edycji konkursu wśród jury, obok kadry naukowej, reprezentowani są także przedsiębiorcy.

Wśród  patronów konkursu znalazło się Polskie Towarzystwo Ekonomiczne, współpracujący z nami już od I edycji tygodnik "Gość Niedzielny",  a także portale ekonomiczne Bankier.pl i PIT.pl, miesięcznik "Stosunki Międzynarodowe", poświęcony sprawom międzynarodowym, portal studencki Dlastudenta.pl, portal rozwoju kariery zawodowej Kariera.com.pl oraz portal chrześcijański Fronda.pl.

Zachęcamy do udziału w konkursie!

*  *  *

III Edycja -2011/2012                                
Cel:

Konkurs ma się przyczyniać się do promocji idei wolności gospodarczej i   ukazywania znaczenia zależności między etyką a gospodarką wśród studentów. W dłuższej perspektywie ma zachęcić studentów do podejmowania w swoich pracach magisterskich tematyki społeczno-ekonomicznej oraz dostrzegania pozytywnej roli wolnorynkowych rozwiązań gospodarczych i znaczenia wartości etycznych w gospodarce.

Ideą przewodnią konkursu jest działanie na rzecz odejścia od, będącego pozostałością po czasach komunizmu, etatystycznego sposobu myślenia nadal obecnego w polskich środowiskach uniwersyteckich. Młode pokolenie otwarte na nowe idee i nieskażone myśleniem socjalistycznym dostaje dzięki nam szansę na docenienie swych liberalnych przekonań.

Konkurs jest zachętą do odważnego podejmowania przez studentów w swoich pracach tematyki pozytywnego wpływu wolnego rynku i idei wolnego społeczeństwa  na gospodarkę i  życie społeczne.

Regulamin:

Udział w konkursie mogą brać prace, które:
1.Podejmują tematykę zaproponowaną przez organizatorów.
2.Zostały obronione w latach 2008-2011.
3.Przyczyniają się do promowania ekonomii wolnorynkowej, a w szczególności edukacji w mającej na celu zrozumienia zależności między etyką a gospodarką.
4.Wskazują pozytywy płynące z wolnorynkowych rozwiązań gospodarczych.
5.Nawiązują do dorobku polskiej myśli ekonomicznej.
6.Nie były wcześniej publikowane w całości w formie książek, broszur, uniwersyteckich periodyków i w Internecie.
7.Termin nadsyłania prac, w formie elektronicznej (plik PDF) pod adres:
konkurs@pafere.org, mija 30 października 2011 roku.
8.Wyniki konkursu będą znane w styczniu  2012 roku.
9.Autorzy prac magisterskich zobowiązani są do przekazania organizatorom numeru telefonu kontaktowego i adresu korespondencyjnego.
10.Do pracy należy dołączyć:
- formularz zgłoszeniowy
- kopię dokumentu potwierdzającego uzyskanie tytułu magistra na podstawie zgłoszonej pracy.
11.Nagrodą główną w konkursie jest wydanie zwycięskiej pracy w formie książkowej sfinansowane przez Fundację PAFERE Polska. Zdobywcy pierwszych trzech miejsc otrzymają ponadto zastawy książek o tematyce ekonomicznej, a także nagrody finansowe (I miejsce –3 tys. zł br., II miejsce – 1,5 tys. br., III miejsce – 750 zł  netto.),  dwie dodatkowo wyróżnione osoby otrzymają zestawy książek.
12.W przypadku otrzymania przez organizatora informacji, że nagrodzona praca jest plagiatem lub w jakikolwiek inny sposób zostały naruszone zasady regulaminu konkursu, organizatorowi przysługuje prawo wstrzymania wręczenia nagrody do czasu wyjaśnienia wątpliwości, prawo przyznania nagrody innemu uczestnikowi konkursu, bądź nie przyznawania nagrody w ogóle. W przypadku zaś nagród już przyznanych, do ich zwrotu.
13.  Do konkursu mogą być zgłaszane prace napisane wyłącznie w języku polskim.
14. Wszelkie inne wątpliwości regulaminowe rozstrzyga koordynator projektu po konsultacji z Radą Konkursu Magister PAFERE i Przewodniczącym Jury.
 
Tematy konkursu:

1) Etyka a ekonomia - z perspektywy i dorobku polskiej myśli ekonomicznej.    
 
2) Przedsiębiorczość jako podstawa narodowego dobrobytu
 
3) Zadłużenie i wzrost wydatków państwa –fundamentalne zagrożenia dla rozwoju gospodarczego


Jury i zasady:

Proces kwalifikacji prac magisterskich odbędzie się w dwóch etapach:

1.Wstępną selekcję napływających prac, pod kątem zgodności z regulaminem i wartości merytorycznej przeprowadzi Rada Konkursu Magister PAFERE (Paweł Toboła-Pertkiewicz, Paweł Sztąberek, Konrad Rajca)

a)kryterium wyboru prac w I etapie jest punktacja od 1 do 5 z wykorzystaniem połówek punktów. Punktacji każdej otrzymanej pracy dokonują osobno poszczególny członkowie  Rady Konkursu Magister PAFERE, a następnie wyniki są sumowane.

2.Dziesięć najlepszych prac zostanie zakwalifikowanych do drugiego etapu, w którym wyboru trzech najlepszych i dwóch wyróżniających się dokona jury w składzie:
 
Prof. Witold Kwaśnicki - ekonomista, Uniwersytet Wrocławski – przewodniczący jury
Prof. Michał Wojciechowski –
teolog, Uniwersytet Warmińsko-  Mazurski, przewodniczący Rady Programowej PAFERE
Dr Sebastian Musioł –
ekonomista, Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów w Bielsku-Białej (WSBiF)
Krzysztof Zawitkowski–
przedsiębiorca i inwestor z Kalifornii, Przewodniczący Rady Fundacji PAFERE
Andrzej Barański –
przedsiębiorca, właściciel firmy Herbewo International

a)Podstawą wyboru najlepszych prac jest konsensus członków jury, które kieruje się następującymi  kryteriami wyboru prac:
- Wartość merytoryczna  pracy
- Styl, przemawiający za jej wydaniem
- Wyjątkowość i unikatowość ujęcia problematyki
 
b)Ostateczną decyzję odnośnie wyniku konkursu przedstawia Przewodniczący Jury po konsultacjach ze wszystkimi pozostałymi członkami jury. Każdy z członków jury przedstawia wcześniej 3 najlepsze, wedle jego opinii, prace w kolejności od najlepszej oraz dwie wyróżniające się. Prezentuje także wyjaśnienie i uzasadnienie dokonanego przez siebie wyboru.

Pobierz formularz zgłoszeniowy

Pobierz regulamin

Pobierz plakat magister 2011...  (PDF)

Pobierz informację prasową...  (PDF)

Pobierz list PTE do Honorowego Prezesa PAFERE...  (PDF)

Kontakt do koordynatora konkursu...

Data dodania: 2011-09-20 18:26:53
Artykul przeczytano 2890 razy
 
Artykuł skomentowano 1 razy
Dodaj komentarz
Yup, that'll do it. You have my apperciation.
Dodano: 2011-12-10 02:39:34
Dodał: ~PDKpAQHyBUCaQFjlV
Publikowane komentarze są prywatnymi opiniami użytkowników portalu.
Operator serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść opinii.